"ambush" po polsku

EN

"ambush" - polskie tłumaczenie

EN

ambush {rzeczownik}

volume_up
ambush (też: in wait)
volume_up
czaty {niemęskoos.}
and ye shall rise up from the ambush, and take possession of the city: for Jehovah your God will deliver it into your hand.
Tedy wy wstaniecie z zasadzki, i wyprzecie ostatek ludu z miasta, i da je Pan, Bóg wasz, w rękę waszę.

Przykłady użycia - "ambush" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
W niedzielę rano w kurdyjskiej zasadzce zginęło 12 tureckich żołnierzy i 32 Kurdów.
Englishand ye shall rise up from the ambush, and take possession of the city: for Jehovah your God will deliver it into your hand.
Tedy wy wstaniecie z zasadzki, i wyprzecie ostatek ludu z miasta, i da je Pan, Bóg wasz, w rękę waszę.
EnglishAnd he took about five thousand men, and set them in ambush between Beth-el and Ai, on the west side of the city.
Nadto wziął około pięciu tysięcy mężów, które postawił na zasadzce między Betel, i między Haj, od strony zachodniej miasta.
EnglishMrs Győri, you tell us that the Council has no say in the appointment of these officials, which is legally correct, but some Member States are lying in ambush.
Mówi nam Pani, że Rada nie ma nic do powiedzenia w sprawie nominacji tych urzędników. Jest tak istotnie z prawnego punktu widzenia.
EnglishAnd he commanded them, saying, Behold, ye shall lie in ambush against the city, behind the city; go not very far from the city, but be ye all ready:
I rozkazał im, mówiąc: Patrzajcie wy, abyście uczynili zasadzkę za miastem; nie oddalajcie się od miasta daleko bardzo, a bądźcie wszyscy pogotowiu.
EnglishRising instances of ambush marketing and circulation of unauthorised highlights is as damaging as any other kind of piracy.
Coraz częstsze przypadki podstępnego marketingu [ambush marketing] oraz obieg nielegalnych relacji z najważniejszych wydarzeń jest równie szkodliwy jak wszystkie inne rodzaje piractwa.
EnglishAnd the ambush arose quickly out of their place, and they ran as soon as he had stretched out his hand, and entered into the city, and took it; and they hasted and set the city on fire.
A oni, co byli na zasadzce, wstawszy prędko z miejsca swego; bieżali, gdy on podniósł rękę swą, a ubieżawszy miasto, wzięli je, i zaraz je zapalili ogniem.

Synonimy (angielski) dla "ambush":

ambush