EN

ambulant {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
ambulant
volume_up
chodzący {przym. m.} (o pacjencie)

Przykłady użycia - "ambulant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGemzar is tolerated well during infusion and may be administered ambulant.
Gemzar jest dobrze tolerowany podczas wlewu i może być stosowany u pacjentów ambulatoryjnych.
EnglishAmbulant patients while driving vehicles or operating machinery should take into account that dizziness may incidentally occur.
Pacjenci ambulatoryjni planujący prowadzenie pojazdu lub używanie narzędzi lub urządzeń mechanicznych muszą być świadomi możliwości wystąpienia zawrotów głowy.
EnglishTreatment with desirudin is then continued twice daily post-operatively for 9 days up to a maximum of 12 days or until the patient is fully ambulant, whichever occurs first.
Leczenie desyrudyną należy kontynuować dwa razy na dobę przez 9 do maksymalnie 12 dni lub do momentu pełnego uruchomienia pacjenta (w zależności, co nastąpi pierwsze).

Synonimy (angielski) dla "ambulant":

ambulant
English