EN

ambulance {rzeczownik}

volume_up
They have based it on the Cornwall Air Ambulance.
Ich bazą jest Kornwalijskie Pogotowie Lotnicze.
I called an ambulance, but they aren't here yet.
Wezwałem pogotowie, ale jeszcze nie dotarli.
To address this, I, along with four friends, founded Ambulance Access for All, to promote life-support ambulance services in India.
Do zajęcia się tym wraz z grupą czterech przyjaciół założyliśmy Ambulance Access for All, promujące służbę pogotowia podtrzymującego życie w Indiach.
ambulance
And he died when the ambulance was coming to the hospital to take him.
Zmarł, kiedy karetka już jechała, by wziąć go do szpitala.
So I signed the discharge papers, and an ambulance came, paramedics came to take her home.
Podpisałem więc wypis ze szpitala i podjechała karetka z sanitariuszami, by zabrać ją do domu.
Karetka, przyślijcie natychmiast karetkę!
ambulance (też: intensive care unit, ICU)
ambulance
Wezwaliśmy ambulans.
That inspires no confidence in this report, because there are other sources which suggest that Hamas did indeed entrench itself in hospitals, ambulances and civilian buildings.
Nie wzbudza to zaufania wobec raportu, ponieważ istnieją inne źródła, które sugerują, że Hamas rzeczywiście zajął pozycje w szpitalach, ambulansach i obiektach cywilnych.

Przykłady użycia - "ambulance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDo not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.
Nie prowadzić samochodu; pacjenta powinna zawieźć inna osoba lub należy wezwać karetkę.
EnglishAnd in the movie, he plays a down-and-out lawyer who's become an ambulance chaser.
W tym filmie Newman gra adwokata w życiowym dołku, który zaczyna na siłę szukać wszędzie klientów.
EnglishSo I signed the discharge papers, and an ambulance came, paramedics came to take her home.
Podpisałem więc wypis ze szpitala i podjechała karetka z sanitariuszami, by zabrać ją do domu.
EnglishDo not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.
Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę.
EnglishAnd he died when the ambulance was coming to the hospital to take him.
Zmarł, kiedy karetka już jechała, by wziąć go do szpitala.
EnglishThey have based it on the Cornwall Air Ambulance.
EnglishI called an ambulance, but they aren't here yet.
EnglishI need an ambulance out here, please!
EnglishWe've called the ambulance.
EnglishThe ambulance is on the way.
EnglishYou called an ambulance?
EnglishTo address this, I, along with four friends, founded Ambulance Access for All, to promote life-support ambulance services in India.
Do zajęcia się tym wraz z grupą czterech przyjaciół założyliśmy Ambulance Access for All, promujące służbę pogotowia podtrzymującego życie w Indiach.
EnglishCall an ambulance!
EnglishThey've just won four government contracts to build off their 100 ambulances, and are one of the largest and most effective ambulance companies in India.
Zdobyli cztery rządowe kontrakty na budowę 100 ambulansów i są jedną z największych i najskuteczniejszych firm transportu medycznego w Indiach.
EnglishBut the welfare workers and the ambulance people and the judge all said the same thing: "We hate to do it but we have to follow procedure."
Ale i pracownicy opieki społecznej, i osoby z karetki, i sędzia, wszyscy powiedzieli tą samą rzecz: "Strasznie nam przykro, ale musimy przestrzegać procedury.
EnglishI mean, I showed my three-year-old this slide last night, and he's like, "Papa, why is an ambulance in these people's homes?"
Co mam na myśli; pokazałem wczoraj ten plakat mojemu trzyletniemu dziecku, a on na to: "Tato, dlaczego w domu tych ludzi jest karetka?" I musiałem mu wyjaśnić: "Żeby ich postraszyć".
EnglishAnd the kid was drinking it, and a security guard spotted it, and called the police, who called an ambulance that rushed to the ballpark, whisked the kid to the hospital.
I gdy ją pił a ochrona to zauważyła i wezwała policję, ta z kolei zadzwoniła po karetkę, który pędząc przybył na stadion i zabrał szybko dziecko do szpitala.
EnglishThe very first mission of the Cornwall Air Ambulance involved a person who had drowned and donated four of their organs - organs that would have been lost without an air ambulance.
Pierwsza misja Kornwalijskiego Pogotowia Lotniczego dotyczyła osoby, która utonęła i oddała swoje cztery narządy, które zostałyby utracone bez pogotowia lotniczego.

Synonimy (angielski) dla "ambulant":

ambulant
English