EN

ambition {rzeczownik}

volume_up
ambition (też: self respect)
This political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Nie jest to zbyteczna ambicja polityczna, ani działanie na pokaz.
Stability in the area is a basic and permanent European ambition.
Zasadniczą i stałą ambicją Europy jest stabilność w tym regionie.
So fueled by that ambition, he returned to the state legislature.
Karmiony taką ambicją powrócił do stanowej legislatury.

Przykłady użycia - "ambition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Uważam, że dotkliwie odczuwamy brak ambicji politycznej i stosownych funduszy.
EnglishThat is because this Protocol represents the achievement of a long-held ambition.
Jest to możliwe, ponieważ protokół symbolizuje osiągnięcie długo oczekiwanego celu.
EnglishI also believe that we must bring more courage and ambition to this matter.
Uważam również, że musimy okazać w związku z tą kwestią więcej odwagi i ambicji.
EnglishWe needed to have the room to change things but, for that, we needed ambition.
Potrzebowaliśmy swobody dokonywania zmian, ale do tego potrzebowaliśmy też ambicji.
EnglishMore ambition in the areas of democracy, the rule of law and human rights.
Potrzeba więcej ambicji w obszarach demokracji, praworządności i praw człowieka.
EnglishThe problem in Copenhagen was not a lack of ambition from Europe, as some are saying.
W Kopenhadze problemem nie był brak ambicji ze strony Europy, jak mówią niektórzy.
EnglishEurope needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
Europa potrzebuje innych ambicji, a obywatele oczekują bardziej przekonującej reakcji.
EnglishI would echo the words of Mr Barrot, 'we shall remain true to this ambition'.
Powtórzę za panem komisarzem Barrotem, że "pozostaniemy wierni tej ambicji”.
EnglishActually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.
Zauważyłem, że strach przez zakłopotaniem kieruje mną tak mocna jak ambicja.
EnglishWe need to know whether this Commission will have a vision, ambition and determination.
My musimy wiedzieć, czy ta Komisja będzie miała wizję, ambicję i determinację.
EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
Na plus można panu zaliczyć to, że swoją rolę pełni pan jednocześnie skromnie i ambitnie.
EnglishHowever, the degree of ambition and precision of these initial commitments is uneven.
Poziom ambicji i precyzji tych pierwotnych zobowiązań jest jednak nierówny.
EnglishThat is a direct result of the deeply disappointing lack of ambition shown by the Council.
Jest to bezpośredni skutek rozczarowującego braku ambicji pokazanego przez Radę.
EnglishThat is Parliament's ambition and with that in mind we have worked on our amendments.
Takie jest zamierzenie Parlamentu i z taką myślą pracowaliśmy nad naszymi poprawkami.
EnglishOne ambition we did not have was to settle the issue of the energy mix.
Do naszych ambicji nie należało rozstrzygnięcie kwestii koszyka energetycznego.
EnglishThe compromise agreement does not achieve the ambition of a European Europe.
Kompromisowe porozumienie nie osiąga poziomu ambicji europejskiej Europy.
EnglishFinally, on the question of climate change, once again we can always have more ambition.
Na koniec przejdę do kwestii zmiany klimatu. Tutaj też możemy mieć większe ambicje.
EnglishFirstly, I believe this is not the time for Europe to rein in its ambition.
Po pierwsze uważam, że Europa nie powinna teraz ograniczać swoich ambicji.
EnglishWe share your ambition to ensure that promises are followed by deeds.
Podzielamy Pani ambicję zapewnienia, by za obietnicami szły konkretne działania.
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Będzie to kolejny krok w ramach dążenia do zwiększenia możliwości w zakresie mobilności.

"ambition drive" - polskie tłumaczenie

volume_up
ambition drive
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"ambition exceed" - polskie tłumaczenie

volume_up
ambition exceed
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "ambition":

ambition
ambit