EN

ambit {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "ambit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow, retro-vaccinology is just one technique within the ambit of so-called rational vaccine design.
W obecnej chwili odwrotna wakcynologia jest tylko jedną z całej grupy technik tzw. racjonalnego projektowania szczepionek.
EnglishI saw the paperwork that has been heaped upon a particular producer because he is already within the ambit of these regulations.
Widziałem, jak dużą ilością papierkowej roboty został obciążony jeden z nich, ponieważ przepisy te już mają do niego zastosowanie.
EnglishWe have just had a discussion where it was stated that origin markings are gaining increasing importance and offer opportunities beyond the ambit of trademark protection.
Dopiero co odbyliśmy dyskusję, podczas której stwierdzono, że oznaczanie pochodzenia ma coraz większe znaczenie i oferuje możliwości poza zakresem ochrony znaków towarowych.
EnglishDespite having a few doubts about the excessive reach of the text - which falls within the ambit of the Europe 2020 strategy - I think the objectives of the resolution are most welcome.
Pomimo pewnych wątpliwości co do nadmiernego zakresu tekstu - który wpisuje się w obszar strategii Europa 2020 - uważam, że cele rezolucji są zdecydowanie godne aprobaty.
EnglishMore and more asylum and immigration powers are being siphoned away to the European Union, and these issues are increasingly being excluded from the ambit of citizens' democratic control.
Unii Europejskiej przyznaje się coraz więcej uprawnień azylowych i imigracyjnych, zagadnienia te coraz częściej wyklucza się z kręgu demokratycznej kontroli obywatelskiej.

"ambitious goal" - polskie tłumaczenie

ambitious goal
Polish
  • ambitny cel
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "ambit":

ambit
ambition