"ambient temperature" po polsku

EN

"ambient temperature" - polskie tłumaczenie

EN

ambient temperature {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "ambient temperature" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishExperimental data show that the reconstituted vaccine could also be kept to 24 hours at ambient temperature (25°C).
Z danych doświadczalnych wynika, że odtworzona szczepionka może być przechowywana do 24 godzin w temperaturze pokojowej (25ºC).
EnglishYou may store the product when kept in its outer carton at ambient room temperature (up to 25°C) for a single period of up to 3 months.
Produkt może być przechowywany w opakowaniu w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) przez okres do 3 miesięcy.
EnglishThe product when kept in its outer carton may be stored at ambient room temperature (up to 25°C) for a limited period of 3 months.
Produkt w opakowaniu zewnętrznym może być przechowywany w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C) przez ograniczony okres trzech miesięcy.
EnglishHowever, experimental data have shown that the reconstituted vaccine is stable when stored for 24 hours at ambient temperature (18-25°C).
Jednakże dane doświadczalne wykazują, że odtworzona szczepionka zachowuje trwałość przez 24 godziny, gdy przechowywana jest w temperaturze otoczenia (18- 25°C).
EnglishNovoMix 50 FlexPen in use or carried as a spare: can be kept at ambient temperature (below 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
Aktualnie u ywany NovoMix 50 FlexPen lub stanowi cy dora ny zapas mo e by przechowywany w temperaturze pokojowej (poni ej 30˚C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
EnglishNovoMix 70 FlexPen in use or carried as a spare: can be kept at ambient temperature (below 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
Aktualnie u ywany NovoMix 70 FlexPen lub stanowi cy dora ny zapas mo e by przechowywany w temperaturze pokojowej (poni ej 30˚C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
EnglishNovoMix 30 FlexPen in use or carried as a spare: can be kept at ambient temperature (below 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
NovoMix 30 FlexPen aktualnie u ywany lub stanowi cy dora ny zapas, mo e by przechowywany w temperaturze pokojowej (poni ej 30˚C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
EnglishThe product when kept in its outer carton may be stored at ambient room temperature (< 25°C) for a single period of up to 3 months; note the new expiry date on the carton.
Produkt w opakowaniu zewnętrznym może być przechowywany w temperaturze pokojowej (< 25°C) przez okres trzech miesięcy; nowy termin ważności należy wpisać na opakowaniu zewnętrznym.
EnglishNovoMix 30 Penfill cartridges in use or carried as a spare: can be kept at ambient temperature (below 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
Aktualnie u ywane wkłady NovoMix 30 Penfill lub stanowi ce dora ny zapas, mog by przechowywane w temperaturze pokojowej (poni ej 30˚C) do 4 tygodni, a niewykorzystane musz by zniszczone.
EnglishNovoMix 50 Penfill cartridges in use or carried as a spare: can be kept at ambient temperature (below 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
Aktualnie u ywane wkłady NovoMix 50 Penfill lub stanowi ce dora ny zapas, mog by przechowywane w temperaturze pokojowej (poni ej 30˚C) do 4 tygodni, a niewykorzystane musz by zniszczone.
EnglishNovoMix 70 Penfill cartridges in use or carried as a spare: can be kept at ambient temperature (below 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
Aktualnie u ywane wkłady NovoMix 70 Penfill lub stanowi ce dora ny zapas, mog by przechowywane w temperaturze pokojowej (poni ej 30˚C) do 4 tygodni, a niewykorzystane musz by zniszczone.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ambient temperature"

ambient przymiotnik
temperature rzeczownik
colour temperature rzeczownik
Curie temperature rzeczownik
average temperature rzeczownik
color temperature rzeczownik
effective temperature rzeczownik
room temperature rzeczownik
low temperature rzeczownik
electron temperature rzeczownik
perceived temperature rzeczownik
to take temperature czasownik
wet-bulb temperature rzeczownik