EN

amazingly {przysłówek}

volume_up
amazingly (też: stupendously)
And amazingly, that evolution sustains the trajectory that biological evolution had established toward greater complexity.
Zdumiewająco, ta nowa ewolucja utrzymuje drogę, którą ewolucja biologiczna ustaliła ku większej złożoności.
We sang, we sang, we sang, and amazingly new trust grew, and indeed friendship blossomed.
Śpiewaliśmy, śpiewaliśmy, śpiewaliśmy i zdumiewająco wzrosło nowe zaufanie, a w rzeczywistości zakwitła przyjaźń.

Przykłady użycia - "amazingly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAmazingly, that also seems to be the conclusion of the Council in this case.
Co zdumiewające, zdaje się, że taka jest również konkluzja Rady w tej sprawie.
EnglishPeople like Leonardo -- there have not been many -- had this amazingly instinctive curiosity.
Ludzie tacy jak Leonardo - nie było ich wielu - mieli niezwykłą, instynktowną ciekawość.
EnglishOrchids: there are 20,000, at least, species of orchids -- amazingly, amazingly diverse.
Orchidee: jest przynajmniej 20 000 gatunków orchidei niesamowicie, niesamowicie różnorodnych.
EnglishShe wanted the control of her final moment, and she did it amazingly.
Chciała kontrolować swoje ostatnie chwile i zrobiła to niesamowicie.
EnglishThe rollers are big enough and amazingly quiet. In short: This case is the "Touareg" among rolling bags.
Krótko mówiąc, ta walizka jest jak „Touareg” wśród walizek na kółkach.
EnglishAmazingly full lips that allow me to eat practically anything that grows.
Bardzo grube wargi, dzięki którym jem każdą roślinę.
EnglishWe sang, we sang, we sang, and amazingly new trust grew, and indeed friendship blossomed.
Śpiewaliśmy, śpiewaliśmy, śpiewaliśmy i zdumiewająco wzrosło nowe zaufanie, a w rzeczywistości zakwitła przyjaźń.
EnglishIt's not just that Warren Buffet was so amazingly generous in that historic act last summer.
To nie chodzi tylko o to, że Warren Buffet był tak niesamowicie hojny w tym historycznym geście latem zeszłego roku.
EnglishWell, surprisingly enough, amazingly enough, the anatomists had a very poor idea of the structure of the lung until very recently.
Zdumiewające, że do niedawna anatomowie nie mieli pojęcia o strukturze płuca.
EnglishBut in the end, amazingly, again, people were able to do it.
EnglishThe shells are being restored, and, contrary to initial fears, their quality has turned out to be amazingly good.
Kolebki są obecnie restaurowane i wbrew początkowym obawom okazały się być w zadziwiająco dobrym stanie.
EnglishIt was an amazingly smelly city.
Z powodu szamb, i szokująco dużej liczbie hodowanych w nim zwierząt.
EnglishAmazingly, it was still delicious.
Kto jest w stanie sprawić, by rozgotowana ryba nadal była smaczna?
EnglishAnd it's a new technology coming in, but then amazingly, how well it fits to the economy of the countries.
A tu jest nowa wchodząca technologia, lecz wówczas zdumiewającym jest to, jak łatwo pasuje to do gospdarki krajów.
EnglishThis is an amazingly important piece of legislation.
EnglishAnd amazingly, that evolution sustains the trajectory that biological evolution had established toward greater complexity.
Zdumiewająco, ta nowa ewolucja utrzymuje drogę, którą ewolucja biologiczna ustaliła ku większej złożoności.
Englishthe computer is just so amazingly fast, O.K.?
EnglishThis is an amazingly unregulated field.
EnglishAmazingly, we get these spam emails too:
EnglishThis costs amazingly little.

Synonimy (angielski) dla "amazingly":

amazingly
amazed
amazement
amazing