EN

amazing {przymiotnik}

volume_up
Jak ten niezwykły ludzki mózg.
An area without internal border control is an amazing achievement, without historical precedent.
Obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych jest osiągnięciem niezwykłym, bez precedensu w historii.
And we rounded the corner and saw the most amazing sight: thousands and thousands of pink flamingos, a literal pink carpet for as far as you could see.
Skręciliśmy i naszym oczom ukazał się niezwykły widok: tysiące, tysiące różowych flamingów. ~~~ Dosłownie -- różowy dywan, jak daleko wzrok sięgał.
This kind of cornucopia of stuff just coming and never ending is amazing, and we're not amazed.
Ten róg obfitości rzeczy pojawiajacych się bez końca jest zdumiewający, lecz wcale nas nie zaskakuje.
The quality of these amateur photographs can, at times, be amazing.
Jakość tych amatorskich zdjęć może być czasami zdumiewająca.
What really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
A dwa lata później, ta sama nagroda dostała się Estonii Czy to nie zdumiewające?
Kiedy miałem 45 lat doświadczyłem czegoś bardzo wyjątkowego.
So we can do some rather amazing things.
Mamy 0,1 szansy na coś wyjątkowego.
Czyż nie była ona wyjątkowa?
And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.
" A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.
But here he is healthy, as a builder: taller, stronger, got all the women, amazing guy.
Ale tutaj jest zdrowy, jest budowniczym, wyższy, silniejszy, dziewczyny na niego leciały, wspaniały gość.
Wspaniały występ.
volume_up
odlotowy {przym. m.} [pot.]
So I have a really cool day job-- I get to do some really amazing stuff.
Mam świetną pracę, robię odlotowe rzeczy.
amazing (też: awesome, cool, jammy, lovely, rad)
volume_up
fajny {przym. m.} [pot.]
What's amazing about this is, if the processional of the wedding was this much fun, can you imagine how much fun the reception must have been?
Co jest w tym niesamowite, to, że jeśli procesja ślubna była taka fajna, czy wyobrażacie sobie jaki super był jej odbiór?
amazing (też: awesome, groovy, phat, rad, radical, dope)
volume_up
odjazdowy {przym. m.} [pot.]
Ominęła nas świetna prelekcja.
So I have a really cool day job-- I get to do some really amazing stuff.
Mam świetną pracę, robię odlotowe rzeczy.
Well, there's all sorts of amazing new humanitarian designs that are being developed in collaborative ways all across the planet.
Jest wiele różnych, świetnych projektów pomocy rozwijanych przy współpracy ludzi z całego świata.
Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
Grzybnia to niesamowity surowiec, ponieważ powstaje samoczynnie.
That it is amazing that connection we can have with what's there.
Można wytworzyć niesamowity kontakt.
And I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.
Wydaje mi się, że to niesamowity dar, że chcą się tym dzielić, to forma budowania pomostów.
amazing (też: awesome, cool, rad, radical, super-duper, zappy, dope)
volume_up
bombowy {przym. m.} [pot.]
amazing (też: awesome, dope)
volume_up
fajowy {przym. m.} [pot.]
amazing (też: awesome, cool, rad, radical, dope)
volume_up
zawalisty {przym. m.} [slg.]
amazing (też: awesome)
volume_up
genialny {przym. m.} [pot.]
amazing (też: fabulous)
volume_up
rewelacyjny {przym. m.} [pot.]
PL

Amazonka {żeński}

volume_up
1. Geografia
Amazonka
Ta piękna fotografia przedstawia okolice Amazonki.
This is in fact, this beautiful photograph, is in fact over the Amazon.
Zająłem się etanolem. ~~~ Niestety: każdy kraj potrzebowałby rzeki wielkości Amazonki.
So I went out and researched ethanol, and found out you need the Amazon in your backyard in every country.
Elektryczne węgorze z Amazonki. ~~~ Gatunki zagrożone, które wytwarzają prąd 600 V, za pomocą związków chemicznych, które mamy w ciele.
Amazon electric eel -- incredibly endangered, some of these species -- create 600 volts of electricity with the chemicals that are in your body.

Przykłady użycia - "amazing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.
To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.
EnglishSalamanders have this amazing capacity to regenerate. ~~~ You see here a little video.
To zdjęcie przedstawia salamandrę, która ma niesamowitą zdolność do regeneracji.
EnglishAnd I think that we can learn some pretty amazing things by looking at how we do this.
Możemy nauczyć się zdumiewających rzeczy przez obserwowanie, jak to się dzieje.
EnglishWhat really makes it amazing: that the circulation of these newspapers were growing too.
A dwa lata później, ta sama nagroda dostała się Estonii Czy to nie zdumiewające?
EnglishIt's amazing what people will say when they know how the story turned out.
Niesamowite co ludzie opowiedzą, kiedy wiedzą jak historia potoczy się dalej.
EnglishIt's an amazing thing that we're here to talk about the year of patients rising.
To niesamowite, że jesteśmy tu, żeby rozmawiać o roku buntu pacjentów.
EnglishI have had the distinct blessing in my life to have worked on a bunch of amazing projects.
Miałem wybitne błogosławieństwo by pracować nad kilkoma niesamowitymi projektami.
EnglishIt is even more amazing that the Council is hindering this from happening.
Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że Rada utrudnia to przedsięwzięcie.
EnglishMr President, Slovakia has indeed achieved amazing things within a few short years.
Panie przewodniczący! Słowacja rzeczywiście ma zdumiewające osiągnięcia jak na kilka lat.
English(Laughter) And he'd be showing you these amazing statistics, these amazing animations.
(Śmiech) I pokazywałby wam te niezwykłe statystyki, te niezwykłe animacje.
EnglishHe was talking about this amazing, three-year-old Australopithecine child, Selam.
Opowiadał o niezwykłej trzyletniej dziewczynce australopiteku, Selam.
EnglishI heard this amazing story about Miuccia Prada. ~~~ She's an Italian fashion designer.
Słyszałam niezwykłą historię o Miucci Pradzie, włoskiej projektantce mody.
EnglishYou can do amazing things when you realize what nature has been doing all along.
Możecie zrobić zaskakujące rzeczy, kiedy zdacie sobie sprawę co natura jest w stanie zrobić.
EnglishWe all had amazing teachers when we were at school and we all remember them.
W czasach szkolnych wszyscy mieliśmy zadziwiających nauczycieli i wszyscy ich pamiętamy.
EnglishIt was absolutely amazing when she picked it up to safety, protecting it from the hyena.
Po prostu zdumiało nas kiedy podniosła maleństwo i zabrała je chroniąc przed hienami.
EnglishAnd they go through these amazing mental gymnastics to accomplish this.
Przechodzą wprost przez niewiarygodną umysłową gimnastykę aby tego dokonać.
EnglishQuite the opposite: I actually think people are amazing and smart and that they do care.
Wręcz przeciwnie: Uważam, że ludzie są niesamowici, mądrzy i że im zależy.
EnglishAnd so the organizational relationship that bonds them is just amazing.
Więc powiązania organizacyjne, które tworzą tak mocne więzi, są po prostu niesamowite.
EnglishAnd they have one of the world's most amazing supply chains, 60,000 suppliers.
Obsługuje jeden z największych na świecie łańcuchów dostawczych złożonych z 60,000 dostawców.
EnglishThe whole thing is amazing, and so don't you all go reinventing yourselves any time soon.
Całość jest niesamowita, także nie próbujcie szybko wszystkiego zmieniać.

"amazing generosity" - polskie tłumaczenie

amazing generosity
Polish
  • niesamowita hojność
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"amazing grace" - polskie tłumaczenie

amazing grace
Polish
  • niesamowita łaska
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "amazing":

amazing