EN

amazement {rzeczownik}

volume_up
amazement (też: wonderment)
Imagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Proszę sobie wyobrazić zdumienie: na granicy niemieckiej brakuje optymalnego połączenia.
The tardy reaction on the part of the new foreign affairs administration has provoked amazement, with good reason.
Niespieszna reakcja nowej administracji spraw zagranicznych całkiem słusznie wywołała zdumienie.
(NL) Permit me once again to express my amazement that nothing was said at the most recent European summit about the problems in Turkey.
(NL) Proszę pozwolić mi jeszcze raz wyrazić moje zdumienie, że w trakcie niedawnego szczytu europejskiego nie powiedziano nic w sprawie problemów w Turcji.
I would like to point something out to the Minister, who has expressed amazement that the debates have been delayed.
Chciałem zwrócić uwagę Panu Ministrowi, który wyraził zdziwienie, że debaty opóźniają się.
However, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Jednakże ich uczucie satysfakcji byłoby prawdopodobnie silniejsze niż ich uczucie zdziwienia.
Before I hand over to Commissioner Grybauskaitė, I should like to express my amazement that other Commissioners, whom we have asked to be here, are not present.
Przed oddaniem głosu pani komisarz Grybauskaitė, chciałbym wyrazić swoje zdziwienie, że inni komisarze, do których zwróciliśmy się o przybycie są nieobecni.

Przykłady użycia - "amazement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
EnglishImagine my amazement: the optimum interconnection is lacking at the German border.
Proszę sobie wyobrazić zdumienie: na granicy niemieckiej brakuje optymalnego połączenia.
EnglishHowever, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Jednakże ich uczucie satysfakcji byłoby prawdopodobnie silniejsze niż ich uczucie zdziwienia.
EnglishTherefore, it was with amazement that I listened to the explanations of the SkyEurope spokesman.
Dlatego ze zdumieniem wysłuchałem wyjaśnień rzecznika SkyEurope.
EnglishIn fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
W rzeczywistości nie będzie żadnego zdezorientowanego zdumienia, ponieważ przyczyny tej histerii są oczywiste.
EnglishI would like to point something out to the Minister, who has expressed amazement that the debates have been delayed.
Chciałem zwrócić uwagę Panu Ministrowi, który wyraził zdziwienie, że debaty opóźniają się.
EnglishThe finale defies logic, gives new insight into the problem, and audiences express their amazement with laughter.
Finał zaprzecza logice, rzuca nowe światło na problem, a widownia wyraża swój zachwyt śmiechem.
EnglishThe tardy reaction on the part of the new foreign affairs administration has provoked amazement, with good reason.
Niespieszna reakcja nowej administracji spraw zagranicznych całkiem słusznie wywołała zdumienie.
EnglishThe whole of Europe looked to Prague in amazement.
Cała Europa przyglądała się Pradze ze zdumieniem.
EnglishAnd they were amazed straightway with a great amazement.
EnglishAnd amazement took hold on all, and they glorified God; and they were filled with fear, saying, We have seen strange things to-day.
I zdumieli się wszyscy, i chwalili Boga, i napełnieni byli bojaźnią, mówiąc: Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy.
EnglishAnd amazement came upon all, and they spake together, one with another, saying, What is this word?
I przyszedł strach na wszystkie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Cóż to za słowo, że z władzą i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą?
EnglishAnd it's something so astounding and so astonishing that I think maybe as I remove this cloth a suitable gasp of amazement might be appropriate.
To coś jest tak niesamowite i zadziwiające, że wskazanym byłoby wzdychnąć z zachwytu, gdy ściągnę okrycie.
English(NL) Permit me once again to express my amazement that nothing was said at the most recent European summit about the problems in Turkey.
(NL) Proszę pozwolić mi jeszcze raz wyrazić moje zdumienie, że w trakcie niedawnego szczytu europejskiego nie powiedziano nic w sprawie problemów w Turcji.
EnglishTo my amazement, my own Member State, the UK, threw in a veto in the Council of Ministers, saying that they would not agree to this.
Ku mojemu zdumieniu, moje własne państwo członkowskie, Zjednoczone Królestwo, postawiło w trakcie posiedzenia Rady Ministrów weto, mówiąc, że nie wyrazi na to zgody.
EnglishBefore I hand over to Commissioner Grybauskaitė, I should like to express my amazement that other Commissioners, whom we have asked to be here, are not present.
Przed oddaniem głosu pani komisarz Grybauskaitė, chciałbym wyrazić swoje zdziwienie, że inni komisarze, do których zwróciliśmy się o przybycie są nieobecni.
Englishand they took knowledge of him, that it was he that sat for alms at the Beautiful Gate of the temple; and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
I poznali go, iż to on był, który dla jałmużny siadał u drzwi pięknych kościelnych; i napełnieni są strachu i zdumienia nad tem, co mu się stało.

Synonimy (angielski) dla "amazement":

amazement
amazed
amazing
amazingly