EN

amazed {przymiotnik}

volume_up
You walk down the street in any big city, you travel like that, and you are amazed at the diversity in the human species.
Gdy spacerujesz ulicami wielkiego miasta, podróżujesz, jesteś zdumiony różnorodnością gatunku ludzkiego.
I am utterly amazed and would like to ask the Commission if it was also in possession of this note.
Jestem ogromnie zdumiona i pragnę zapytać Komisję, czy również miała w posiadaniu tę notatkę.

Przykłady użycia - "amazed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishand all that heard him were amazed at his understanding and his answers.
I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.
EnglishBut Peter continued knocking: and when they had opened, they saw him, and were amazed.
Ale Piotr nie przestał kołatać; a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się.
EnglishAnd they gave heed to him, because that of long time he had amazed them with his sorceries.
A oglądali się nań przeto, iż je od niemałego czasu mamił czarnoksięstwy swemi.
EnglishAnd they were all amazed, and were perplexed, saying one to another, What meaneth this?
I zdumiewali się wszyscy, i dziwowali się, mówiąc jeden do drugiego: Cóż to wżdy ma być?
English. - (SK) I was amazed when reading the text of this resolution.
na piśmie. - (SK) Czytając tekst tej rezolucji ogarniało mnie zdumienie.
EnglishAnd all the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?
I zdumiał się wszystek lud, i mówili: Nie tenże jest on syn Dawidowy?
EnglishI am rather amazed by the opposition voiced, which seems to me to be full of preconceptions.
Właściwie dziwią mnie głosy sprzeciwu, które według mnie są przepojone uprzedzeniami.
EnglishAnd they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What is this?
I wylękli się wszyscy, tak iż się pytali między sobą, mówiąc: Cóż to jest?
EnglishAnd straightway all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him saluted him.
A wnetże lud wszystek ujrzawszy go, polękali się, i zbieżawszy się, przywitali go.
EnglishAnd I got in the water with them, and I was amazed at how curious they were.
Wszedłem z nimi do wody i zachwyciła mnie ich ciekawość.
EnglishThey saw it, then were they amazed; They were dismayed, they hasted away.
Bo oto królowie, gdy się zgromadzili i ciągnęli wespół,
EnglishI am utterly amazed and would like to ask the Commission if it was also in possession of this note.
Jestem ogromnie zdumiona i pragnę zapytać Komisję, czy również miała w posiadaniu tę notatkę.
EnglishI'm always amazed -- three-year-olds know who Richard Serra is and take you to the galleries.
Zawsze mnie to zadziwia - trzylatkowie wiedzą kim jest Richard Serra i oprowadzają cię po galeriach.
EnglishI must say we were amazed by the number of applications received.
Muszę przyznać, że byliśmy zdumieni liczbą otrzymanych podań.
EnglishThis kind of cornucopia of stuff just coming and never ending is amazing, and we're not amazed.
Ten róg obfitości rzeczy pojawiajacych się bez końca jest zdumiewający, lecz wcale nas nie zaskakuje.
EnglishThey are amazed, they answer no more: They have not a word to say.
Polękali się, nie odpowiadają dalej; niedostaje im słów.
EnglishFor he was amazed, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken;
Albowiem go był strach ogarnął, i wszystkie, co z nim byli, z onego obłowu ryb, które byli zagarnęli.
EnglishAnd he went up unto them into the boat; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves;
I wstąpił do nich w łódź, i uciszył się wiatr; a oni się sami w sobie nader zdumiewali i dziwowali.
EnglishI am amazed to see that even from the conclusions of yesterday's Ecofin Council this method is still not being used.
Dziwi nie, że nawet w konkluzjach wczorajszej Rady ECOFIN ta metoda wciąż nie jest stosowana.
EnglishAnd he was amazed that they actually got DNA from the slime.
Sam był zaskoczony, że w próbkach śluzu było DNA.

Synonimy (angielski) dla "amazed":

amazed
amazement
amazing
amazingly