"amassing" po polsku

EN

"amassing" - polskie tłumaczenie

EN

amassing {przymiotnik}

volume_up
amassing

Przykłady użycia - "amassing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd all the while, I was amassing more and more knowledge.
EnglishOver the course of three years, we recorded eight to 10 hours a day, amassing roughly a quarter-million hours of multi-track audio and video.
W ciągu trzech lat nagrywaliśmy 8-10 godzin dziennie, gromadząc około ćwierć miliona godzin wielościeżkowych danych audiowizualnych.
EnglishDespite this, European governments have chosen to whistle in the wind and ignore the 20 000 people amassing in Lampedusa in sub-human conditions.
Tymczasem rządy państw europejskich siedzą z założonymi rękoma i ignorują 20 tysięcy osób stłoczonych na Lampeduzie w nieludzkich warunkach.
EnglishThe first stage was completed at home, which consisted of marinating the chicken, grilling the chicken, amassing it and preparing it to be transported to the lab.
Mogłam w końcu rozpocząć swój projekt. ~~~ Pierwszy etap wykonałam w domu: zamarynowałam kurczaka, upiekłam na grillu, spakowałam i przygotowałam do transportu do laboratorium.