"amassed" po polsku

EN

"amassed" - polskie tłumaczenie

EN

amassed {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "amassed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is an incontrovertible fact that the rating agencies have now amassed huge and unchecked power.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! To fakt niezaprzeczalny, że agencje ratingowe skupiły teraz w swoich rękach ogromną i niekontrolowana władzę.
EnglishOne of my constituents with a Greek partner amassed legal bills and had to go through the court system for three years to get her children back.
Jedna z kobiet mająca greckiego partnera gromadziła rachunki za usługi prawne i musiała borykać się z systemem sądowym przez trzy lata, by odzyskać swoje dzieci.