"to amass" po polsku

EN

"to amass" - polskie tłumaczenie

EN

to amass [amassed|amassed] {czasownik}

volume_up
And all the while, I was amassing more and more knowledge.
I cały czas gromadziłem coraz więcej wiedzy.
One of my constituents with a Greek partner amassed legal bills and had to go through the court system for three years to get her children back.
Jedna z kobiet mająca greckiego partnera gromadziła rachunki za usługi prawne i musiała borykać się z systemem sądowym przez trzy lata, by odzyskać swoje dzieci.
Over the course of three years, we recorded eight to 10 hours a day, amassing roughly a quarter-million hours of multi-track audio and video.
W ciągu trzech lat nagrywaliśmy 8-10 godzin dziennie, gromadząc około ćwierć miliona godzin wielościeżkowych danych audiowizualnych.
This is a process that I hope will amass ever more political will, enthusiasm and effort so that we can ultimately achieve the proposed goals.
Jest to proces, wokół którego mam nadzieję, zgromadzi się jeszcze większa wola polityczna, entuzjazm i wysiłki, abyśmy ostatecznie osiągnęli postawione przed nami cele.

Przykłady użycia - "to amass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is a process that I hope will amass ever more political will, enthusiasm and effort so that we can ultimately achieve the proposed goals.
Jest to proces, wokół którego mam nadzieję, zgromadzi się jeszcze większa wola polityczna, entuzjazm i wysiłki, abyśmy ostatecznie osiągnęli postawione przed nami cele.