EN

to amalgamate [amalgamated|amalgamated] {czasownik}

volume_up
to amalgamate
We must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Dlatego też musimy zachować ostrożność i nie łączyć dwóch różnych spraw.
Questions are put in an order to suit the Commission and the Council, not Members; then questions are amalgamated, and supplementary questions are taken together.
Pytania uszeregowane są w kolejności odpowiadającej Komisji Europejskiej i Radzie, a nie posłom; następnie pytania są łączone, a pytania dodatkowe rozpatrywane są łącznie.
These two things must and shall be amalgamated.
Te dwie rzeczy muszą być i będą ze sobą połączone.

Przykłady użycia - "to amalgamate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Dlatego też musimy zachować ostrożność i nie łączyć dwóch różnych spraw.
English. - (PT) As we have highlighted throughout this process, the aim is to amalgamate and deliberately confuse 'competition' with 'transparency'.
na piśmie. - (PT) Jak podkreślamy w trakcie całej obecnej procedury, jej celem jest zlanie w jedno i rozmyślne pomylenie pojęć "konkurencja” i "przejrzystość”.
EnglishMy fellow Member from Greece, Mrs Rapti, mentioned that there were political undertones behind the desire to amalgamate agencies, and she said that we must not interfere with agencies in Greece.
Moja koleżanka z Grecji, pani poseł Rapti, wspomniała, że chęć połączenia agencji ma podłoże polityczne i że nie powinniśmy interweniować w pracę agencji w Grecji.

Synonimy (angielski) dla "amalgam":

amalgam
amalgamated
amalgamation