EN

amalgam {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
The Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Dwa panele ekspertów Komisji nadal oceniają amalgamat jako substancję bezpieczną.
The report by my fellow Member Mr Papadimoulis mentions dental amalgam as one of the sources of mercury supplies in Europe.
W swoim sprawozdaniu poseł Papadimoulis wymienia amalgamat dentystyczny jako jedno ze źródeł dostaw rtęci w Europie.

Przykłady użycia - "amalgam" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission's two panels of experts continue to rate amalgam as safe.
Dwa panele ekspertów Komisji nadal oceniają amalgamat jako substancję bezpieczną.
EnglishThe report by my fellow Member Mr Papadimoulis mentions dental amalgam as one of the sources of mercury supplies in Europe.
W swoim sprawozdaniu poseł Papadimoulis wymienia amalgamat dentystyczny jako jedno ze źródeł dostaw rtęci w Europie.
EnglishIt's an amalgam of wood, and cast iron, and felt, and steel strings, and all these, and they're all amazingly sensitive to temperature and humidity.
Takie rzeczy jak amalgam, drewno, żeliwo, filc, stalowe struny i inne są strasznie wrażliwe na temperaturę i wilgotność powietrza.
EnglishAmalgam waste containing 50% mercury is generated during the processing of dental amalgam and its application, in the process of removing original fillings, during cremation of the deceased.
Odpady amalgamatu, zawierające 50% rtęci, powstają w procesie przerabiania amalgamatu dentystycznego i jego stosowania, w procesie usuwania oryginalnych wypełnień i podczas kremacji zmarłych.

Synonimy (angielski) dla "amalgam":

amalgam
amalgamated
amalgamation