EN

am {przysłówek} [skrót]

volume_up
1. "ante meridiem"
Mr Salafranca, I am very sorry, but it is no longer possible for us to investigate the motives of the Members of Parliament from earlier today.
Bardzo mi przykro, ale nie możemy już dłużej roztrząsać motywacji, którą kierowali się posłowie do Parlamentu dziś przed południem.

Przykłady użycia - "am" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.
EnglishI am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
Niestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!
EnglishI am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Dlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
English. - I am in favour of this report on the regional impact of earthquakes.
na piśmie. - Popieram sprawozdanie dotyczące regionalnego wpływu trzęsień ziemi.
EnglishI am voting against this motion for a resolution and its antisocial injunctions.
Głosuję za odrzuceniem tego projektu rezolucji i jego antyspołecznych nakazów.
EnglishI am talking about the climate crisis, the food crisis and the financial crisis.
Mówię o kryzysie klimatycznym, kryzysie żywnościowym oraz kryzysie finansowym.
EnglishI am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
Jestem zaniepokojony, że nie pozostawiono żadnego miejsca na inne opinie naukowe.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
English(DE) Mr President, I am very pleased that Commissioner Stavros Dimas is here.
(DE) Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę, że jest z nami pan komisarz Dimas.
EnglishI am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
Trzymam kciuki, aby taka konkluzja pojawiła się w trakcie zbliżających się rozmów.
EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Myślę o tymczasowym pozwoleniu na pobyt dla nieletnich, którzy byli wyzyskiwani.
EnglishI believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.
English(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! O ile wiem, do tanga trzeba dwojga.
EnglishI am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
Niezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
EnglishI am very pleased with this Directive, which deals with several important issues.
Cieszy mnie wprowadzenie tej dyrektywy, która mówi o kilku bardzo ważnych rzeczach.

"amateur gardeners" - polskie tłumaczenie

amateur gardeners
Polish
  • ogrodnicy amatorscy
  • amatorzy ogrodnicy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"amateur golf" - polskie tłumaczenie

amateur golf
Polish
  • golf amatorski
  • amatorski golf
Więcej chevron_right

"amateur golfer" - polskie tłumaczenie

amateur golfer
Polish
  • amatorski golfista
  • golfista amator
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "AM":

AM