"Alzheimer’s disease" po polsku

EN

"Alzheimer’s disease" - polskie tłumaczenie

EN

Alzheimer’s disease {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Alzheimer’s disease
Hallucinations have mainly been observed in patients with severe Alzheimer´s disease.
Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera.
Memory loss in Alzheimers disease is due to a disturbance of message signals in the brain.
Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu.
It’s also the biggest risk factor for glaucoma, which is just Alzheimers disease of the eye.
Jest ono także największym czynnikiem ryzyka dla jaskry, która w istocie jest chorobą Alzheimera w oku.

Przykłady użycia - "Alzheimer’s disease" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHallucinations have mainly been observed in patients with severe Alzheimer´s disease.
Omamy obserwowano głównie u pacjentów z ciężkim nasileniem choroby Alzheimera.
EnglishIt’s also the biggest risk factor for glaucoma, which is just Alzheimer’s disease of the eye.
Jest ono także największym czynnikiem ryzyka dla jaskry, która w istocie jest chorobą Alzheimera w oku.
EnglishMemory loss in Alzheimer’s disease is due to a disturbance of message signals in the brain.
Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu.
EnglishAxura is used for the treatment of patients with moderate to severe Alzheimer’s disease.
W jakim celu stosuje się lek Axura Axura jest stosowana w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
EnglishAlzheimer’s disease starts when a protein that should be folded up properly misfolds into a kind of demented origami.
Choroba Alzheimera pojawia się gdy białko, które powinno być odpowiednio sfałdowane, zaczyna się zwijać nieprawidłowo i przybiera formę zniekształconego origami.
EnglishAs far as protecting yourself against Alzheimer’s disease, well, it turns out that fish oil has the effect of reducing your risk for Alzheimer’s disease.
Jeżeli chodzi o ochronę przed chorobą Alzheimera, okazuje się, że olej rybny wpływa na obniżenie ryzyka zachorowania na tę chorobę.
EnglishYou should also keep your blood pressure down, because chronic high blood pressure is the biggest single risk factor for Alzheimer’s disease.
Powinniście także utrzymywać niskie ciśnienie krwi, ponieważ przewlekłe nadciśnienie jest największym samodzielnym czynnikiem ryzyka dla choroby Alzheimera.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "Alzheimer’s disease"

disease rzeczownik
Polish