"aluminum" po polsku

EN

"aluminum" - polskie tłumaczenie

volume_up
aluminum skin {rzecz.}
EN

aluminum {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
aluminum (też: aluminium)
This is a bronze ball, an aluminum arm here, and then this wooden disk.
To jest kula z brązu, ramię z aluminium, tutaj jest drewniane koło.
mg Aluminum/ aluminium blisters in packs containing 7 and 28 tablets.
mg Blistry aluminium/ aluminium w opakowaniach zawierających 7 i 28 tabletek.
Packaged in polyamide/ PVC/ aluminum blister package in:.
Blister poliamid/ PVC/ aluminium pakowany po:
aluminum (też: aluminium)

Przykłady użycia - "aluminum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe used a bit of laser cutting on the plywood and some of the aluminum pieces.
Sklejkę przycięliśmy miejscami laserem, podobnie zresztą, jak niektóre aluminiowe elementy.
Englishmg Aluminum/ aluminium blisters in packs containing 7 and 28 tablets.
mg Blistry aluminium/ aluminium w opakowaniach zawierających 7 i 28 tabletek.
EnglishYou can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
EnglishAluminum/ aluminium blisters (unit doses) in packs of 50 or 100 tablets.
Blistry aluminium/ aluminium (opakowania jednostkowe) w opakowaniach po 50 lub 100 tabletek.
EnglishType 1 glass vial with a chlorobutyl rubber stopper and an aluminum cap.
Fiolki ze szkła typu I zamykane korkiem chlorobutylowym i zabezpieczone aluminiowym kapslem.
EnglishWhat I came up with was a series of second skins that basically float over the aluminum shell.
Osiągnąłem to za pomocą serii powłok, które pokrywają aluminiową skorupę.
EnglishYou see, even though aluminum is 8.3 percent of the Earth by mass, it doesn't come as a pure metal.
Pomimo, że aluminium stanowi 8.3% ~~~ masy Ziemi, nie występuje jako czysty metal.
EnglishThis is a bronze ball, an aluminum arm here, and then this wooden disk.
To jest kula z brązu, ramię z aluminium, tutaj jest drewniane koło.
EnglishIt's the reason that the tip of the Washington Monument is made of aluminum.
To dlatego czubek pomnika Waszyngtona wykonany jest ze stali.
EnglishThe bottles are closed with a nitryl rubber stopper and sealed with a coded aluminum cap.
Fiolki i flakony zamknięte są korkami z gumy nitrylowej i zabezpieczone kodowanymi kapslami gA
EnglishPVC/ aluminum foil/ nylon blisters with aluminum foil lidding in packs of 10, 14 and 28.
Blistry PVC/ aluminum folia/ nylon z aluminiową folią pokrywającą w opakowaniach po 10, 14 i 28.
EnglishIf we put aluminum windows in this house, we would double the energy use right there.
Przy aluminiowych oknach energochłonność wzrasta dwukrotnie.
EnglishAluminum/ aluminium blisters in packs containing 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98 or 100 tablets.
Blistry Al/ Al zawierające po 7, 14 lub 28 tabletek w tekturowym pudełku.
EnglishWe stripped out all the vinyl and zolatone paint that was covering up this just fantastic aluminum shell.
Usunęliśmy cały winyl i farbę, która go pokrywała z tej fantastycznej aluminiowej skorupy.
EnglishWe cross on aluminum ladders with safety ropes attached.
Przechodzimy przez nie po aluminiowych drabinach, przywiązani linami.
EnglishWhen you get to the very bottom of the slide -- (Laughter) -- the rider passes through an aluminum tube.
Gdy ślizgający się dociera na sam dół zjeżdżalni – (Śmiech) – przejeżdża przez aluminiową rurę.
EnglishShape-retaining is common in metal: you bend a piece of aluminum foil, and it holds its place.
Zachowywanie kształtu jest normą w przypadku metalu.
EnglishCozaar 25 mg - PVC/ PE/ PVDC blister packages with aluminum foil lidding in packs of 7 or 28 tablets.
Cozaar 25 mg - blistry PVC/ PE/ PVDC z aluminiową folią pokrywającą w opakowaniach po 7 lub 28 tabletek.
EnglishPackaged in polyethylene/ aluminum/ polyester sachet in:
Pakowany w saszetki z polietylenu/ aluminium/ poliestru.
Englishtablets in blister packs Nylon/ Aluminum/ PVC.
tabletek w opakowaniach blistrowych Nylon/ Aluminium/ PVC.

Synonimy (angielski) dla "aluminum":

aluminum