"altruistic" po polsku

EN

"altruistic" - polskie tłumaczenie

EN

altruistic {przymiotnik}

volume_up
altruistic (też: selfless, unselfish)
This is not solely a generous and altruistic move.
Nie jest to jedynie hojny i altruistyczny gest.
However, several Member States have established public cord blood banks based on altruistic and voluntary cord blood donation.
Ale kilka państw członkowskich ustanowiło publiczne banki krwi pępowinowej działające w oparciu o altruistyczne i dobrowolne oddawanie krwi pępowinowej.

Przykłady użycia - "altruistic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLastly, organ donation must remain a strictly non-commercial, altruistic and voluntary process.
Wreszcie dawstwo narządów musi pozostać procesem ściśle niekomercyjnym, altruistycznym i dobrowolnym.
EnglishIt should not be my job to ask whether they are doing it for altruistic reasons or for their own benefit.
Nie do mnie należy zastanawianie się, czy robią to z powodów altruistycznych, czy przez wzgląd na własne korzyści.
EnglishThis is not solely a generous and altruistic move.
EnglishOr their altruistic or their charitable giving behavior might be influenced by their coworkers, or by their neighbors.
Lub ich altruistyczna lub charytatywna działalność może być pod wpływem ich współpracowników lub ich sąsiadów.
EnglishAnother important option to increase the number of donors is the possible promotion of altruistic donations from living people.
Inną istotną możliwością zwiększenia liczby dawców jest ewentualne wspieranie altruistycznego dawstwa narządów przez osoby żyjące.
EnglishHowever, several Member States have established public cord blood banks based on altruistic and voluntary cord blood donation.
Ale kilka państw członkowskich ustanowiło publiczne banki krwi pępowinowej działające w oparciu o altruistyczne i dobrowolne oddawanie krwi pępowinowej.
EnglishAs previous speakers have said, this Parliament has a duty to bring down to earth the Commission's very generous and very altruistic proposals.
Poprzedni mówcy słusznie stwierdzili, że Parlament ma obowiązek dostosowywania do rzeczywistości niezwykle hojnych i altruistycznych wniosków Komisji.
EnglishNon-commercialisation of organs is a very important issue and I believe, and agree, that organ donation should be done on an altruistic and voluntary basis.
Niekomercjalizacja narządów jest bardzo ważną kwestią, a ja uważam i zgadzam się, że dawstwo narządów powinno odbywać się na zasadach altruistycznych i dobrowolnych.
EnglishWell, my undergraduates and the people I work with haven't discovered this, so we actually have people do something altruistic and do something fun, and to contrast it.
Ani moi magistranci, ani współpracownicy nie wymyślili tego jako pierwsi, ale prosiliśmy badanych, żeby zrobili coś na rzecz innych a następnie, dla kontrastu, zrobili coś dla zabawy.

Synonimy (angielski) dla "altruistic":

altruistic
English
altruist