EN

alternatives {liczba mnoga}

volume_up
alternatives
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Firma ta udowodniła, że można opracować praktyczne alternatywy.
The environmentally friendly alternatives will then emerge.
Wtedy pojawią się alternatywy przyjazne dla środowiska naturalnego.
You refused to negotiate, but you presented no alternatives.
Nie chcieli Państwo negocjować, ale nie przedstawiliście żadnej alternatywy.
alternatives
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
Liczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
It is, in fact, the case that there are functional alternatives available in all the areas in which dichloromethane is currently used.
Generalnie jednak we wszystkich obszarach, w których obecnie wykorzystuje się dichlorometan dostępne są inne możliwości.
We do have alternatives, and we have the power of free will to choose those alternatives, those sustainable ones, to create a greener future.
Mamy inne możliwości, mamy też wolną wolę, aby móc wybrać te inne, odnawialne opcje, aby stworzyć bardziej zieloną przyszłość.

Przykłady użycia - "alternatives" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
Musimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
EnglishThose who have taken part in conflict in the past must be offered alternatives.
Trzeba stworzyć alternatywę dla tych, którzy w przeszłości brali udział w konflikcie.
EnglishFaced with a choice between these undesirable alternatives, we abstained in the vote.
Mając do wyboru tylko te niepożądane alternatywy, wstrzymaliśmy się od głosu.
EnglishI can conceive of both the alternatives he proposes in paragraph 3 of his report.
Wyobrażam sobie obie alternatywy zaproponowane przez sprawozdawcę w ust. 3 sprawozdania.
EnglishWell it turns out, we have many different alternatives for such a set of building blocks.
Po pierwsze muszę spytać, czym są te budulce życia, podobne do liter w alfabecie.
EnglishThis is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.
To zupełnie zbyteczne, szczególnie gdy istnieją doskonałe alternatywne rozwiązania.
EnglishOnly the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
Liczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
EnglishAlternatives to clarithromycin (e. g. azithromycin) may be considered.
Można rozważyć zastosowanie innego antybiotyku niż klarytromycyna (np. azytromycyny).
EnglishSubstances of concern will also increasingly be replaced by safer alternatives.
Substancje wzbudzające obawy będą również stopniowo zastępowane bezpieczniejszymi zamiennikami.
EnglishSo whenever possible, to choose alternatives to single-use plastics.
Gdy to możliwe wybierać alternatywę do jednorazowych opakowań plastikowych.
EnglishCreating effective alternatives is the best way to combat piracy.
Tworzenie skutecznych alternatyw jest najlepszym sposobem zwalczania piractwa.
EnglishWe can discuss alternatives in another talk, perhaps one day, but this is our driving force.
Oczywiście istnieją alternatywy dla mięsa, ale nie to nas dziś interesuje.
EnglishWith regard to passenger rights, there have always been two alternatives to choose from.
W odniesieniu do praw pasażera zawsze były do wyboru dwie możliwości.
EnglishHowever, we can apparently not convince the junta of that, so we have to look for alternatives.
Nie możemy najwyraźniej przekonać junty, że tak jest, więc musimy szukać alternatyw.
EnglishThat company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Firma ta udowodniła, że można opracować praktyczne alternatywy.
EnglishHowever, the real question is this: what alternatives exist in Europe?
Prawdziwe pytanie brzmi jednak: jakie alternatywy istnieją w Europie?
EnglishThese things actually become cheaper to build than the alternatives.
Urządzenia te, są tak naprawdę tańsze do kupienia niż ich odpowiedniki.
EnglishVarious alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
Na rynku dostępne są już różne alternatywne środki względem produktów do usuwania farby na bazie DCM.
EnglishAlternatives to clarithromycin (e. g. azithromycin) may be considered.
Można rozważyć zastosowanie leków alternatywnych względem klarytromycyny (np. azytromycyny).
EnglishAt the moment, discussions are focusing on two possible alternatives.
Obecnie dyskusje koncentrują się na możliwych opcjach alternatywnych.