EN

alternating {przymiotnik}

volume_up
Alternating the injection site is recommended to avoid discomfort at the site of injection.
W celu uniknięcia dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia zaleca się zmianę miejsca kolejnych iniekcji.
alternating (też: alternate)

Przykłady użycia - "alternating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlternating the injection site is recommended to avoid discomfort at the site of injection.
W celu uniknięcia dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia zaleca się zmianę miejsca kolejnych iniekcji.
EnglishThe alternating order will begin with the oldest female Member.'
Zgodnie z kolejnością naprzemienną jako pierwsza przewodniczyć obradom będzie najstarsza wiekiem posłanka”.
EnglishIt lacks the notion of alternating, or taking turns, and it's always on the minor road, allowing the major one to have primacy.
I to zawsze na podrzędnej drodze, pozwalając drodze głównej mieć pierwszeństwo.
EnglishAlternating periods of flood and drought, as well as extreme weather conditions, demand better management of rainwater.
Następujące po sobie okresy powodzi i suszy, jak również nadzwyczajne zjawiska pogodowe wymagają lepszego gospodarowania wodą deszczową.
EnglishThis will oblige even the qualified to flit between insecure jobs, alternating them with the inevitable unemployment.
To sprawi, że nawet osoby wykwalifikowane będą musiały przemykać między niepewnymi miejscami pracy, dla których alternatywą będzie nieuniknione bezrobocie.
EnglishEver since then its permanent exhibition has been displayed in various provisional huts and pavilions in alternating places all over the site.
Związana z nim ekspozycja stała była prezentowana od tego czasu w różnych prowizorycznych barakach i pawilonach rozmieszczonych na tym terenie.
EnglishIf telithromycin treatment is deemed necessary, these patients may be treated with alternating daily doses of 800 mg and 400 mg, starting with the 800 mg dose.
Jeśli uznano, że konieczne jest leczenie telitromycyną, pacjenci mogą otrzymywać na przemian 800 mg i 400 mg na dobę, rozpoczynając od dawki 800 mg.
EnglishAnd if you can cause that coil to resonate, what will happen is it will pulse at alternating current frequencies -- at a fairly high frequency, by the way.
Jeżeli uda ci się sprawić, by cewka zaczęła drgać, by zaczęła pulsować proporcjonalnie do częstotliwości prądu, z całkiem dużą częstotliwością, tak przy okazji.
EnglishIf you have severe renal insufficiency you should take alternating daily doses of 800 mg (two tablets of 400 mg) and 400 mg (one tablet of 400 mg), starting with the 800 mg dose.
d U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek stosuje się na przemian dawkę 800 mg na dobę (dwie tabletki 400 mg) i 400 mg na dobę (jedna tabletka 400 mg), rozpoczynając leczenie od dawki 800 mg.

Synonimy (angielski) dla "alternating":

alternating
English
alternate
alternative