EN

alternately {przysłówek}

volume_up
alternately (też: by turns)
alternately

Przykłady użycia - "alternately" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo, now you're not alternately heating and cooling the metal, you're just alternately heating and cooling the air.
Więc teraz nie ogrzewasz i chłodzisz na przemian metalu, tylko ogrzewasz i chłodzisz powietrze.
EnglishWhen, every three years, the Judges are partially replaced, thirteen and twelve Judges shall be replaced alternately.
Gdy co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu sędziowskiego, dotyczy ono przemiennie trzynastu i dwunastu sędziów.
EnglishIn cases of divorce or separation, it is important to determine whether the children will live with one parent exclusively or with both alternately.
W przypadku rozwodu lub separacji ważne jest ustalenie, czy dzieci będą mieszkać z jednym z rodziców, czy z obojgiem na przemian.