EN

altered {przymiotnik}

volume_up
altered (też: amended, changed, modified)
However the terminal half-life was not significantly altered.
Jednocześnie końcowy okres półtrwania był nieznacząco zmieniony.
However the terminal half-life was not significantly altered.
Jednakże końcowy okres półtrwania był nieznacząco zmieniony.
The half-life of doxycycline is not significantly altered in patients with severely impaired renal function.
Okres półtrwania doksycykliny nie jest znacząco zmieniony u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Przykłady użycia - "altered" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe rules of the European Parliament are not altered on Thursday afternoons.
Zasady Parlamentu Europejskiego nie zostają zmienione w czwartkowe popołudnia.
EnglishCommon Headache Uncommon Dizziness, paraesthesia, somnolence, altered taste
Często Ból głowy Niezbyt często Zawroty głowy, parestezje, senność, zaburzenia smaku
EnglishThe extent of absorption is dose-independent and is not altered by food.
Stopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się pod wpływem pokarmu.
EnglishEveryone knows that it is a barely-altered version of the European Constitution.
Wszyscy wiedzą, że jest to zmieniona w niewielkim stopniu wersja konstytucji europejskiej.
EnglishInsulin requirements may be altered during illness or emotional disturbances.
Zapotrzebowanie na insulinę może ulegać zmianie podczas choroby lub zaburzeń emocjonalnych.
EnglishIn less than 50 years we've altered it more thoroughly than in the entire history of mankind.
W ciągu 50 lat zmieniliśmy ją bardziej, niż w ciągu całej wcześniejszej historii.
EnglishThe pharmacokinetic of digoxin was not altered by coadministration of irbesartan.
Farmakokinetyka digoksyny nie zmieniła się po podaniu irbesartanu.
EnglishThe pharmacokinetics of docetaxel were not altered by the age or sex of the patient.
Wiek i płeć chorych nie miały wpływu na farmakokinetykę docetakselu.
EnglishIn these studies, no evidence of altered pharmacokinetics of micafungin was observed.
W badaniach tych nie stwierdzono zmian w farmakokinetyce mykafunginy.
EnglishIn addition, the regions' position within the Union is altered by climate change.
Ponadto zmiany klimatyczne mają wpływ na pozycję regionów w Unii.
EnglishOur message is that they must be altered so as to improve social inclusion in Europe.
Nasz komunikat brzmi: wytyczne należy zmienić, aby poprawić integrację społeczną w Europie.
Englishaltered mood, abnormal dreams, decrease in sexual drive, restlessness
zmiany nastroju, dziwne sny, osłabienie popędu płciowego, niepokój ruchowy
EnglishThe crisis in Ireland has altered the new data in the European banking system considerably.
Kryzys w Irlandii w znacznym stopniu zmienił nowe dane w europejskim systemie bankowym.
EnglishWhat has altered is the environment in which we must achieve this aim.
Zmieniło się natomiast otoczenie, w którym musimy zmierzać do tego celu.
EnglishI voted out of line with my own convictions, so please could this be altered.
Głosowałem niezgodnie z własnymi przekonaniami, proszę o zmianę.
EnglishFeeling agitated or nervous, aggressive behaviour, feelings of apathy, confusion, altered sleeping
Uczucie pobudzenia lub nerwowości, zachowania agresywne, uczucie apatii, splątanie,
EnglishThe same applies to patients with altered hepatic function.
Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest jednak znane (patrz punkt 5. 2). nia
EnglishUnusual, increased or altered sensitivity to sensory stimulation, sun allergy, eczema, increased
Niezwykłe, zwiększone lub zaburzone reakcje na bodźce, uczulenie na światło słoneczne,
EnglishVery rarely, cases of altered liver function (abnormal blood tests) have been reported.
Bardzo rzadko zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki badań krwi).
Englishreversible swelling in the rear part of the brain that can be associated with headache, altered
odwracalny obrzęk tylnej części mózgu, który może być związany z bólem głowy, zaburzeniami

"altered gene" - polskie tłumaczenie

altered gene
Polish
  • zmodyfikowany gen
  • zmieniony gen
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "altered":

altered
altering
alteration