EN

to alter [altered|altered] {czasownik}

volume_up
to alter (też: to change)
Montenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
Politycy Czarnogóry muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby zmienić ten wizerunek.
We must radically alter our approach to agricultural policy.
Musimy radykalnie zmienić nasze polityczne podejście do rolnictwa.
They cannot really alter much on the farm within a short space of time.
Nie mogą przecież dużo zmienić na swej farmie w krótkim czasie.
Why should we alter winemaking methods for wines that are selling well?
Dlaczego mielibyśmy zmieniać metody produkcji win, które dobrze się sprzedają?
Do not alter the contents of the encoded data, as you will not be able to import into
Treści zakodowanych danych nie można zmieniać.
You should not stop or alter the medication without your doctor’s advice.
Nie wolno przerywać leczenia ani też zmieniać schematu dawkowania bez zasięgnięcia porady lekarza.
to alter (też: to morph)
to alter
PL

alter ego {nijaki}

volume_up
alter ego

Przykłady użycia - "to alter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMy covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
EnglishMontenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
Politycy Czarnogóry muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby zmienić ten wizerunek.
EnglishLaboratory adverse events ZIMULTI has not been shown to alter laboratory test values.
pu Nie stwierdzono wpływu preparatu ZIMULTI na wyniki testów laboratoryjnych.
EnglishThe amount of alcohol in this product may alter the effects of other medicines.
Ilość alkoholu w tym produkcie może wpłynąć na działanie innych leków.
EnglishWhy should we alter winemaking methods for wines that are selling well?
Dlaczego mielibyśmy zmieniać metody produkcji win, które dobrze się sprzedają?
EnglishThe liberation of political prisoners does not essentially alter anything.
Wypuszczenie więźniów politycznych, jeszcze niczego w istocie nie zmienia.
EnglishThe binding of docetaxel to microtubules does not alter the number of protofilaments.
Łączenie docetakselu z mikrotubulami nie zmienia liczby protofilamentów.
EnglishThe amount of alcohol in this medicinal product may alter the effects of other medicines.
Zawartość alkoholu w produkcie leczniczym może mieć wpływ na działanie innych leków.
EnglishVarenicline did not alter the steady-state pharmacokinetics of digoxin.
Wareniklina nie wpływała na farmakokinetykę digoksyny w stanie stacjonarnym.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Sytuacja w tym obszarze nie zmieni się zaledwie po dwugodzinnej debacie.
EnglishThe vote in favour of codification does not alter this opinion in any way.
Głosowanie za takim ujednoliceniem w żaden sposób nie zmienia tej opinii.
EnglishSexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.
Seksizm, podobnie jak rasizm, polega na odmówieniu przyznania drugiej osobie równego statusu.
EnglishWe must restore consumer confidence because only that can rapidly alter the situation.
Musimy przywrócić zaufanie konsumentów, ponieważ tylko ono może szybko zmienić sytuację.
EnglishIn patients with diabetes, antidepressants may alter glycaemic control.
Może być konieczna zmiana dawki insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemizujących.
EnglishTamiflu is not expected to alter the effect of any other medicines.
Nie przypuszcza się, by lek Tamiflu zmieniał działanie jakiegokolwiek innego leku.
EnglishThe amount of alcohol in this product may alter the effects of other medicines.
Ilość alkoholu w produkcie może wpłynąć na działanie innych leków.
EnglishVarenicline did not alter the steady-state pharmacokinetics of bupropion.
Wareniklina nie wpływa farmakokinetykę bupropionu w stanie stacjonarnym.
EnglishTorture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Tortury są nie do przyjęcia i nie istnieją okoliczności wyjątkowe, które by to zmieniały.
English* The Target stabilisation dose will alter depending on clinical response
* Docelowa dawka stabilizująca jest uzależniona od reakcji na leczenie.
EnglishHowever, renal impairment did not alter the oral absorption of lenalidomide.
Jednakże zaburzenia czynności nerek nie zmienia wchłaniania lenalidomidu po podaniu doustnym.

"alter a gene" - polskie tłumaczenie

alter a gene
Polish
  • zmienić gen
  • zmieniać gen
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"altered gene" - polskie tłumaczenie

altered gene
Polish
  • zmodyfikowany gen
  • zmieniony gen
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "altering":

altering
alteration
altered