"also known as" po polsku

EN

"also known as" - polskie tłumaczenie

PL
EN

also known as

volume_up
also known as (też: a.k.a., aka)
also known as (też: a.k.a.)

Przykłady użycia - "also known as" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOpioids, also known as narcotic drugs, are drugs such as heroin or morphine.
Opioidy, znane także jako narkotyki, to substancje takie jak heroina lub morfina.
EnglishIt was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.
A to wszystko z powodu tej kobiety: siostry Marii Marasteli, czyli mojej mamy.
EnglishIt is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.
Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.
EnglishAnd then we do the OPEC stimulus package also known as 200 dollars a barrel.
Wtedy wprowadzimy "pakiet stymulacyjny” OPEC, czyli 200 dolarów za baryłkę.
EnglishThis type of diabetes is also known as non- insulin-dependent diabetes mellitus.
Ten rodzaj cukrzycy jest również zwany cukrzycą insulinoniezależną.
EnglishThis, which is helicodiceros, is also known as dead horse arum.
Ta roślina, czyli helicodiceros, jest również znany jako obrazek zdechłego konia.
EnglishWhen the symptoms flare up, it is called a relapse (also known as an exacerbation or an attack).
Pojawienie się objawów nazywa się nawrotem (zwanym także zaostrzeniem lub atakiem).
Englishif you are taking a diuretic (a type of medicine also known as “ water” tablets which increases
jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki zwiększające ilość wytwarzanego moczu).
EnglishPromotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Kody promocyjne (zwane też kuponami) dodają środki na konto reklamodawcy.
EnglishType 2 diabetes is also known as non-insulin- dependent diabetes.
Cukrzyca typu 2 jest także określana jako cukrzyca insulinoniezależna.
EnglishYou have a condition of hardening of arteries (also known as atherosclerosis), and
u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic i
EnglishThe program that does the fetching is calledGooglebot (also known as a robot, bot, or spider).
Odpowiedzialna za te czynności aplikacja to Googlebot (zwana także robotem, botem lub pająkiem).
EnglishThe Netherlands, however, is also known for its minor crops, including tulips, onions and chicory.
Holandia jest jednak znana także ze swoich drobnych upraw, w tym upraw tulipanów, cebuli i cykorii.
EnglishGrapefruit juice is also known to inhibit CYP3A4.
Sok z grejpfruta znany jest ze swoich właściwości hamujących enzym CYP3A4.
EnglishIt is also known that there is no unanimity within the Council.
Wiadomo też, że nie ma w tej sprawie zgodności w Radzie.
EnglishThat is described in Article 3(2)(b) of Directive 96/71/EC, also known as the Posting of Workers Directive.
3 ust. 2 lit. b dyrektywy nr 96/71/WE, znanej również jako dyrektywa o delegowaniu pracowników.
EnglishThe saddle-shaped structure is also known as a "hyperbolic paraboloid surface," or an "anticlastic surface."
Kształt siodła znany jest również jako paraboloida hiperboliczna lub powierznia antyklastyczna.
EnglishA PIN, also known as a verification code, is sent to either the business address or the business phone.
Kod PIN, nazywany również kodem weryfikacyjnym, jest wysyłany na adres firmy lub pod numer jej telefonu.
EnglishHis Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
Jego świątobliwość jest przywódczą duchowym Misji Sant Nirankari, znanej też jako Uniwersalne Braterstwo.
EnglishThe Council of the European Union (also known as the Council of Ministers) is the EU’s main decision-making body.
Rada Unii Europejskiej (znana również pod nazwą „Rada Ministrów”) jest głównym organem decyzyjnym UE.

Synonimy (angielski) dla "also known as":

also known as

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "also known as"

known przymiotnik
also przysłówek
also spójnik
Polish
as spójnik
as przysłówek