"also available on" po polsku

EN

"also available on" - polskie tłumaczenie

EN

also available on

volume_up

Przykłady użycia - "also available on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPritorPlus is also available at the dose strengths 40 mg/ 12.5 mg and 80 mg/ 12.5 mg
PritorPlus jest również dostępny w dawkach 40 mg/ 12, 5 mg i 80 mg/ 12, 5 mg.
EnglishIt is also available as a solution for injection in a vial or a cartridge.
Jest on także dostępny w postaci roztworu do wstrzyknięć we fiolce lub ampułce.
EnglishIn addition, TOVIAZ is also available in HDPE bottles containing 30 or 90 tablets.
Dodatkowo lek TOVIAZ jest dostępny w butelkach HDPE zawierających 30 lub 90 tabletek.
EnglishKinzalkomb is also available at the dose strengths 40 mg/ 12.5 mg and 80 mg/ 12.5 mg
Kinzalkomb jest również dostępny w dawkach 40 mg/ 12, 5 mg i 80 mg/ 12, 5 mg.
EnglishMicardisPlus is also available at the dose strengths 40 mg/ 12.5 mg and 80 mg/ 12.5 mg
MicardisPlus jest również dostępny w dawkach 40 mg/ 12, 5 mg i 80 mg/ 12, 5 mg.
EnglishAXIS M3011 and AXIS M3014 are also available for recessed mounting in drop ceilings.
Kamery AXIS M3011 i AXIS M3014 można montować także wnękowo na sufitach podwieszanych.
EnglishSimilar products with 8 or 10 days treatment durations are also available within the EU.
Podobne preparaty o czasie leczenia trwającym 8 lub 10 dni są także dostępne w UE.
EnglishTemodal is also available as a hard capsule formulation (oral use).
Temodal dostępny jest w postaci twardych kapsułek (do stosowania doustnego).
EnglishHumira is also available as a pre-filled syringe or a pre-filled pen.
Lek Humira jest także dostępny w ampułko- strzykawce lub we wstrzykiwaczu.
EnglishEvery option in the Arrange menu is also available when right-clicking on an object.
Każda opcja z menu Rozmieść jest także dostępna po kliknięciu obiektu prawym klawiszem myszy.
EnglishNeoRecormon is also available in a cartridge and a pre-filled syringe.
NeoRecormon dostępny jest również w postaci ampułek i ampułkostrzykawek.
EnglishSimulect is also available in vials with 10 mg basiliximab.
Lek Simulect jest dostępny również w fiolkach zawierających 10 mg bazyliksymabu.
EnglishSimulect is also available in vials with 20 mg basiliximab.
Lek Simulect jest dostępny również w fiolkach zawierających 20 mg bazyliksymabu.
EnglishIt is also available as a solution in a pre-filled syringe.
Jest on także dostępny w postaci roztworu w napełnionej fabrycznie strzykawce.
EnglishFor higher mounting flexibility, an optional extension is also available (100 mm or 4.0”).
Dla większej elastyczności montażu jest możliwość podłącznie przedłużacza (100 mm lub 4,0 ").
EnglishArchived messages are also available by searching, and under any assigned labels.
Zarchiwizowane wiadomości są również dostępne przy wyszukiwaniu i dla wszystkich przypisanych etykiet.
EnglishOfficial Journal of the EU on 3 September 2011 and are also available on the ECB’s website.
 Dzienniku Urzędowym UE 3 września 2011 r. i są również dostępne w serwisie internetowym EBC.
EnglishOfficial Journal of the EU on 2 September 2011 and is also available on the ECB’s website.
 Dzienniku Urzędowym UE 2 września 2011 r. i jest również dostępne w serwisie internetowym EBC.
EnglishSimulect is also available in vials with 20 mg basiliximab.
Simulect jest dostępny także we fiolkach zawierających 20 mg bazyliksymabu.
EnglishPacks of 100 film-coated tablets are also available for hospital use.
Opakowania zawierające po 100 tabletek powlekanych są także przeznaczone do użytku szpitalnego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "also available on"

available przymiotnik
also przysłówek
also spójnik
Polish
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek