EN

alphabetical {przymiotnik}

volume_up
alphabetical (też: alphabetic)
In this case, therefore, there is no discretion in the application of alphabetical order.
Nie ma więc w tym przypadku mowy o uznaniowym stosowaniu porządku alfabetycznego.
And we can actually isolate just the words -- I call them secrets -- and we can cause them to form an alphabetical list.
Możemy wyodrębnić te słowa - nazywam je "tajemnicami" - i ułożyć je alfabetycznie.
When it comes to freight transport in Europe it is probably right to say that we must rank these three priorities differently, according to reverse alphabetical order, no less.
Jeżeli chodzi o transport towarowy w Europie, najprawdopodobniej słuszne jest twierdzenie, że musimy nadać tym trzem priorytetom różną rangę, odwrotnie do porządku alfabetycznego.

Przykłady użycia - "alphabetical" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn this case, therefore, there is no discretion in the application of alphabetical order.
Nie ma więc w tym przypadku mowy o uznaniowym stosowaniu porządku alfabetycznego.
EnglishThis option sorts items in your Documents List by title in alphabetical order.
Ta opcje powoduje posortowanie elementów na liście dokumentów w kolejności alfabetycznej.
EnglishAnd we can actually isolate just the words -- I call them secrets -- and we can cause them to form an alphabetical list.
Możemy wyodrębnić te słowa - nazywam je "tajemnicami" - i ułożyć je alfabetycznie.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Alphabetical index
EnglishI wouldn't tell them what it was, but it was in alphabetical order, and I would tell them to look for their names, their family names, their mother's maiden name.
Nie mówiłem im, co to jest, po prostu lista w porządku alfabetycznym i prosiłem, żeby poszukali swoich nazwisk, nazwisk panieńskich swoich matek.
EnglishFor example, one page might display products sorted in alphabetical order, while other pages display the same products listed by price or by rating.
Na przykład jedna strona może zawierać produkty posortowane w porządku alfabetycznym, podczas gdy inne strony zawierają te same produkty posortowane według ceny lub oceny.
EnglishThis information on funding, public contracts and on beneficiaries of public contracts, which is not exhaustive, is set out below in alphabetical order.
Informacje o finansowaniu, zamówieniach publicznych oraz beneficjentach zamówień publicznych, które przedstawiono poniżej w porządku alfabetycznym, nie są wyczerpujące.
EnglishIn each system organ class and frequency, adverse reactions are not presented in order of decreasing seriousness but in alphabetical order.
W obrębie każdej grupy układów i narządów oraz określonej częstości występowania objawy niepożądane nie są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem, lecz w kolejności alfabetycznej
EnglishAnd by this weird quirk of alphabetical order of the nations, a lot of the low-lying states, like Kiribati and Nauru, they were seated at the very end of these immensely long rows.
Za sprawą dziwnej decyzji o alfabetycznym rozmieszczeniu, wiele z nisko położonych państw, takich jak Kiribati i Nauru, posadzono na samym końcu niezmiernie długich rzędów.
EnglishWhen it comes to freight transport in Europe it is probably right to say that we must rank these three priorities differently, according to reverse alphabetical order, no less.
Jeżeli chodzi o transport towarowy w Europie, najprawdopodobniej słuszne jest twierdzenie, że musimy nadać tym trzem priorytetom różną rangę, odwrotnie do porządku alfabetycznego.

Synonimy (angielski) dla "alphabetical":

alphabetical
English
alphabet
alphabetic