"along the way" po polsku

EN

"along the way" - polskie tłumaczenie

EN

along the way

volume_up
Everyone knows that the longer a line, the greater the risk of loss somewhere along the way.
Każdy wie, że im dłuższy proces, tym większe ryzyko powstania strat gdzieś po drodze.
There are often bumps along the road, accidents along the way.
Często są wyboje po drodze, wypadki się zdarzają.
We had a few men who helped us along the way.
Było też kilku mężczyzn, którzy nam po drodze pomogli.

Przykłady użycia - "along the way" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishIt will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.
Zajmie on Białorusi niemało czasu, i na tej drodze pojawi się wiele przeszkód.
EnglishI will end by insisting that the social package should be just one step along the way.
Na koniec nalegam, by pakiet socjalny był tylko jednym krokiem na długiej drodze.
EnglishHowever, this proposal for a directive has already suffered several accidents along the way.
Jednak wniosek w sprawie dyrektywy zaliczył już na swojej drodze kilka wypadków.
EnglishAnd along the way, I'm kind of making papercuttings and adding other techniques.
Przez cały czas robię wycinanki z papieru i dodaję nowe techniki.
EnglishThis report also shows paths, but collapses any keywords that were repeated along the way.
Raport ten również ukazuje ścieżki, ale zwija powtarzające się na nich słowa kluczowe.
EnglishEveryone knows that the longer a line, the greater the risk of loss somewhere along the way.
Każdy wie, że im dłuższy proces, tym większe ryzyko powstania strat gdzieś po drodze.
EnglishIt is not only a diplomatic present which we offer along the way'.
Nie jest to tylko dyplomatyczny prezent, który możemy dać tak przy okazji”.
EnglishThe Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowi narzędzie, którym należy się posługiwać na tej drodze.
EnglishThis an important step along the way, but more work needs to be done.
Jest to ważny krok, ale pozostało jeszcze wiele pracy do wykonania.
EnglishAnd you know, along the way in this journey of discovery, I learned a lot.
I wiecie, podczas tej odkrywczej podróży wiele się nauczyłem.
EnglishThough it was just two years ago, somewhere along the way, he lost that feeling.
Minęły tylko dwa lata, ale to uczucie gdzieś przepadło
EnglishI hope that Albania proceeds along its way towards the Union in a determined and unhesitating manner.
Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować naszą współpracę w przyszłości.
EnglishWe'd have concentrated solar power plants at intervals along the way.
Będziemy mieli też elektrownie CMS położone w pewnej odległości.
EnglishThat means we can precisely engineer the molecules in the fuel chain and optimize them along the way.
To oznacza że moglibyśmy precyzyjnie modelować molekuły w łańcuchu i zoptymalizować go.
EnglishThey saw that I was really interested in the environment, and they really wanted to help me along the way.
Zobaczyli, że naprawdę interesuję się środowiskiem i naprawdę chcieli mi przy tym pomóc.
EnglishOur budgetary procedure is essentially very rigid and does not allow for corrections along the way.
Nasza procedura budżetowa jest zasadniczo bardzo rygorystyczna i nie dopuszcza korekt w międzyczasie.
EnglishSo instead of doing the talking head thing, instead it's composed of scenes, and we meet people along the way.
Dlatego nie ma w nim gadających głów. ~~~ Zamiast tego są sceny, a ludzi spotykamy po drodze.
EnglishIt also represents a step forward along the way to reducing differences in rates of excise duty within the Union.
Stanowi też krok naprzód na drodze do zmniejszania różnic w stawkach akcyzy w ramach Unii.
EnglishThere are just milestones along the way of some remarkable things.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "along the way"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
way rzeczownik
along przysłówek
by the way przysłówek