EN

alone {przymiotnik}

volume_up
alone (też: mere, sole, solitary, companionless)
volume_up
sam {przym. m.}
The reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.
Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
Taka współpraca jest niezbędna, ponieważ Rzecznik nie osiągnie celu działając sam.
In season three of the Simpsons, 'Homer Alone', the same issue is addressed.
Ten sam problem został poruszony w trzecim sezonie Simpsonów, w odcinku zatytułowanym "Homer jest sam”.
crouched, crawling, simplified, savage, alone;
czyhając, pełzając, prosty, dziki, samotny
Samotny, pełen wstydu i bez wsparcia.
This means that Europe is faced with a choice: should we continue to go it alone or not?
Oznacza to, że Europa stoi przed wyborem: Czy mamy dalej działać samotnie?

Przykłady użycia - "alone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishIt was also due to the fact that so many countries in Europe are going it alone.
Było to również skutkiem tego, że tak wiele państw w Europie podąża własną ścieżką.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.
EnglishReliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.
EnglishAnd they were all alone, and I thought, "This is the secret life of men."
Wszyscy siedzieli sami i pomyślałam "Oto sekretne życie mężczyzn." ~~~ (Śmiech)
EnglishYes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.
Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.
EnglishHowever, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.
Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishThe huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.
Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.
EnglishDoes the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?
Czy Komisja uważa, że istnieją dobre powody dalszego działania na własną rękę?
EnglishIn the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.
EnglishThe reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.
Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
EnglishMr Schulz should not try and tell us that he alone advocates social Europe.
Pan Schulz nie powinien wmawiać nam, że jako jedyny przemawia za społeczną Europą.
EnglishThis fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.
Już samo to pokazuje, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo dla środowiska naturalnego.
EnglishEurope's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.
Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.
EnglishHowever, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
Odpowiedzialnością za problemy nie obarczamy jednak wyłącznie liberalizacji rynku.
EnglishFinancial aid alone cannot ensure economic progress in developing countries.
Sama pomoc finansowa nie zapewni postępu gospodarczego w krajach rozwijających się.
EnglishInnovation, creativity, development comes not from the ideas in our mind alone.
Innowacja, kreatywność i rozwój nie są li tylko dziełem naszego intelektu.
EnglishThey cannot cope alone with these emergency humanitarian and immigration situations.
Państwa te nie mogą radzić sobie same z tym kryzysem humanitarnym i falą imigracji.