"alms" po polsku

EN

"alms" - polskie tłumaczenie

volume_up
alms {tylko l.mn.}
EN

alms {tylko liczba mnoga}

volume_up
that thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.
Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda.

Przykłady użycia - "alms" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd he said unto him, Thy prayers and thine alms are gone up for a memorial before God.
I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje wstąpiły na pamięć przed obliczność Bożą.
EnglishNow after some years I came to bring alms to my nation, and offerings:
A po wielu latach przyszedłem, abym przyniósł jałmużny narodowi memu i ofiary.
EnglishBut give for alms those things which are within; and behold, all things are clean unto you.
Wszakże i z tego, co jest wewnątrz, dawajcie jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy będą wam czyste.
Englishthat thine alms may be in secret: and thy Father who seeth in secret shall recompense thee.
Aby jałmużna twoja była w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci jawnie odda.
Englisha devout man, and one that feared God with all his house, who gave much alms to the people, and prayed to God always.
Pobożny i bojący się Boga ze wszystkim domem swoim, i czyniący jałmużny wielkie ludowi.
Englishand saith, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God.
EnglishAre we going to reduce our authors to medieval minstrels who can play in the middle of the street, with a cap on the floor hoping someone will give them alms?
Czy zredukujemy autorów do średniowiecznych minstreli, którzy mogą grać na środku ulicy, z kapeluszami leżącymi na ziemi, w nadziei na jałmużnę?
Englishand they took knowledge of him, that it was he that sat for alms at the Beautiful Gate of the temple; and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
I poznali go, iż to on był, który dla jałmużny siadał u drzwi pięknych kościelnych; i napełnieni są strachu i zdumienia nad tem, co mu się stało.
EnglishWhen therefore thou doest alms, sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men.
Przetoż, gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoję.
EnglishSell that which ye have, and give alms; make for yourselves purses which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief draweth near, neither moth destroyeth.
Sprzedawajcie majętności wasze, a dawajcie jałmużnę; gotujcie sobie mieszki, które nie wiotszeją, skarb, którego nie ubywa w niebiesiech, gdzie złodziej przystępu nie ma, ani mól psuje.

Synonimy (angielski) dla "alms box":

alms box