"allograft" po polsku

EN

"allograft" - polskie tłumaczenie

EN

allograft {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Prophylaxis of transplant rejection in liver, kidney or heart allograft recipients.
Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u pacjentów otrzymujących alloprzeszczep wątroby, nerki lub serca.

Przykłady użycia - "allograft" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishProphylaxis of transplant rejection in adult kidney or liver allograft recipients.
Profilaktyka odrzucania przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów nerki lub wątroby.
EnglishProphylaxis of transplant rejection in liver, kidney or heart allograft recipients.
Profilaktyka odrzucenia przeszczepu u pacjentów otrzymujących alloprzeszczep wątroby, nerki lub serca.
EnglishTreatment of allograft rejection resistant to treatment with other immunosuppressive medicinal products.
Leczenie odrzucenia przeszczepu odpornego na leczenie innymi lekami immunosupresyjnymi.
EnglishCombination Therapy in Renal Allograft Recipients
pu do Leczenie skojarzone u biorców przeszczepu nerkowego
EnglishTreatment of allograft rejection resistant to treatment with other immunosuppressive medicinal products in adult patients.
Leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu alogenicznego opornego na terapię innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów.
EnglishIn animals, sirolimus has a direct effect on T and B cell activation suppressing immune mediated reactions such as allograft rejection.
U zwierząt syrolimus wywiera bezpośredni wpływ na aktywację limfocytów T i B, hamując reakcje układu immunologicznego, takie jak reakcje odrzucania allogenicznych przeszczepów.
Englished Both trials showed a statistically significant superiority to placebo in reducing the rate of acute renal allograft rejection at six months post-transplant as confirmed by biopsy.
nad placebo w zmniejszaniu częstości ostrego odrzucania przeszczepu potwierdzonego w biopsji, w czasie 6 miesięcy po transplantacji.

Synonimy (angielski) dla "allograft":

allograft
English