EN

allies {liczba mnoga}

volume_up
allies
Niemniej jednak to sojusznicy.
Europe and its allies cannot and should not just sit idly by while there is unrest on its borders.
Europa i jej sojusznicy nie mogą, i nie powinni siedzieć bezczynnie, podczas gdy za jej granicami mają miejsce niepokoje.
The fact is that Mr Mugabe and his allies have done everything they can to ensure that this agreement does not work.
Prezydent Mugabe i jego sojusznicy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby porozumienie to nie spełniło swoich zadań.
allies
And over the course of 22 bombing missions, the Allies dropped 85,000 bombs on this 757 acre chemical plant, using the Norden bombsight.
Podczas 22 bombardowań alianci zrzucili 85 tys bomb na 3 km2 terenu zakładów z użyciem celownika Nordena.
And then to give you a sense of just how inaccurate the Norden bombsight was, there was a famous case in 1944 where the Allies bombed a chemical plant in Leuna, Germany.
., Alianci bombardowali niemieckie zakłady chemiczne w Leunie.
The main objective of these terrorist organisations is to sow discord among the NATO allies, thereby creating the impression that it is impossible to bring peace to Afghanistan.
Głównym celem tych organizacji terrorystycznych jest zasiewanie dysonansu pomiędzy aliantami NATO, co ma na celu wykreowanie wrażenia, że osiągnięcie pokoju nie jest możliwe w Afganistanie.

Przykłady użycia - "allies" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis cannot be done without good cooperation with our allies from across the Atlantic.
Nie da się tego zrobić bez dobrej współpracy z sojusznikami z drugiej strony Atlantyku.
EnglishIt allies in a really positive and economically viable food system.
Ten sojusz jest bardzo pozytywny i ekonomicznie opłacalny dla systemu żywności.
EnglishLadies and gentlemen, these words were spoken by one of the Commissioner's political allies.
Panie i panowie! Te słowa wypowiedział jeden z politycznych sojuszników komisarza.
EnglishYesterday we were allies for peace, today we can be partners in development.
Dawniej byliśmy sojusznikami na rzecz pokoju, teraz możemy być partnerami na rzecz rozwoju.
EnglishWe are not rivals to the Commission, but allies, and can succeed only in mutual partnership.
Jesteśmy jej sprzymierzeńcami. Sukces możemy bowiem odnieść tylko dzięki partnerstwu.
EnglishPastor Steve: an inspirational man, one of my early allies in Huntington, West Virginia.
Inspirujący człowiek. ~~~ Jeden z moich pierwszych sprzymierzeńców w Zachodniej Virginii.
EnglishWe need to keep in mind that the EU and the United States are close allies.
Musimy pamiętać, że UE i Stany Zjednoczone są bliskimi sojusznikami.
EnglishWe must be able to build convergence with our main allies overseas.
Musimy być w stanie nawiązać porozumienie z naszymi głównymi zamorskimi sojusznikami.
EnglishNow Europe needs allies, and support for its existing proposals.
Teraz Europie potrzeba sojuszników i wsparcia dla swoich dotychczasowych propozycji.
English. - We recognise the different concerns of our various allies.
na piśmie. - Uznajemy obawy wyrażane przez naszych sojuszników.
EnglishThe people should not be trapped by interventions on the part of the United States and its allies.
Ludzi nie można ograniczać z powodu interwencji Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.
EnglishIn spite of everything, we worked hand in hand with our US allies.
Mimo wszystko pracowaliśmy ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi, naszymi sprzymierzeńcami.
EnglishAnd then on May 5th, 1945, the siege came to a sudden end when Holland was liberated by the Allies.
I wtedy, 5 maja 1945 roku, oblężenie się zakończyło wyzwoleniem Holandii przez aliantów.
EnglishAnd so, you wind up most easily extending compassion to friends and allies.
W takim wypadku, łatwo przychodzi nam rozszerzanie zakresu współczucia do przyjaciół i sprzymierzeńców.
EnglishSpecifically, it targets Japan and Korea and Australia, countries that are strong allies of the United States.
A zwłaszcza z Japonią, Koreą i Australią, krajami, które są ważnymi sojusznikami USA.
EnglishChina is one of the few allies of the Burmese dictators.
Chiny są jednym z nielicznym sojuszników birmańskich dyktatorów.
EnglishIn a war, two allies are playing a non-zero-sum game.
Na wojnie dwoje sprzymierzeńców uczestniczy w grze sumy niezerowej.
EnglishIn the face of the threat Iran poses, we are committed to the security of our allies.
W obliczu zagrożenia stwarzanego przez Iran jesteśmy zdeterminowani do zapewnienia bezpieczeństwa naszym sojusznikom.
EnglishWe are told that we should oblige the US in order to prove that we are good allies.
Mówi nam się, że powinniśmy wyświadczyć Stanom Zjednoczonym przysługę, aby udowodnić, że jesteśmy dobrymi sojusznikami.
EnglishThe United States is one of Europe's key allies.
Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych sprzymierzeńców Europy.

Synonimy (angielski) dla "ally":

ally
English
allied