EN

alley {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
alley (też: wynd, mews)
(CS) Ladies and gentlemen, admitting that the Lisbon Treaty is dead and that it was a blind alley is the only democratic and honest solution.
Uznanie, że traktat lizboński jest martwy i że była to ślepa uliczka, jest jedynym demokratycznym i sprawiedliwym rozwiązaniem.
And when we were walking through the narrow alleys, it was literally impossible not to step in the raw sewage and the garbage alongside the little homes.
Kiedy szłyśmy wąskimi uliczkami, nie dało się nie wejść w ścieki i śmieci leżące wzdłuż domów.
However, playing on the basis of 'all or nothing' is not only irrelevant and not in accord with the spirit of the European Union, but it is also a road to nowhere, a blind alley.
Tymczasem gra na zasadzie "albo wszystko, albo nic” jest nie tylko niemerytoryczna i niezgodna z duchem Unii Europejskiej, ale jest też uliczką donikąd, ślepym zaułkiem.
You have been given the opportunity and the power to declare publicly that the Treaty of Lisbon is dead in the wake of the Irish referendum and that it has led us up a blind alley.
Ma pan możliwość i prawo ogłosić publicznie, że po irlandzkim referendum traktat lizboński jest martwy i stanowi on ślepy zaułek.
More Kremlin-backed parties and an All-Russia People's Front initiated by Prime Minister Putin are merely leading us down a political blind alley.
Partie w większym stopniu wspierane przez Kreml i Ogólnorosyjski Front Narodowy, powstały z inicjatywy premiera Putina, prowadzą nas jedynie w polityczny ślepy zaułek.
This is our problem, one we have been unable to resolve, yet there are no signs of moves to rethink the economic policy that is leading the whole of humanity down a blind alley.
Jest to nasz problem - problem, którego nie potrafiliśmy rozwiązać, a wciąż nie ma oznak refleksji nad polityką gospodarczą, która wiedzie całą ludzkość w ślepy zaułek.
How can this movement be so passionate about saying we don't have throwaway stuff, no throwaway dead materials, and yet accept throwaway lives and throwaway communities like "Cancer Alley?"
Jak w ogóle może istnieć taki ruch, który mówi, że nie możemy marnotrawić surowców, które akceptuje niszczenie zdrowia i całych społeczności w miejscach jak "aleja raka"?
2. Sport

Przykłady użycia - "alley" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis guy built a bowling alley in his backyard, out of landscaping timbers, astroturf.
Ten facet zbudował w ogrodzie kręgielnię z drewna i sztucznej murawy.
EnglishNo, Mr President-in-Office, that is the way to take the European Union back up a blind alley.
Urzędujący panie przewodniczący! To sposób, by wprowadzić Unię Europejską z powrotem w ślepą uliczkę.
EnglishYou know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
To, jak patrzymy w głąb ciemnego zaułka czy na leśną ścieżkę, usiłując dostrzec czyjąś twarz lub jakąś żywą istotę.
EnglishThe people on Santee Alley are not the ones who shop at Gucci.
EnglishPlainclothes, transport in the south alley.
EnglishI would even call it a blind alley.
Nazwałabym je nawet podążaniem w ślepą uliczkę.
EnglishBut if you go to Santee Alley, yeah.
EnglishIt's right up my alley.
Englishto lead down a blind alley
Englishto lead up a blind alley
Englishto lead down a blind alley
Englishto lead up a blind alley
Englishto lead down a blind alley
Englishto lead up a blind alley
Englishright down your alley
English(CS) Ladies and gentlemen, admitting that the Lisbon Treaty is dead and that it was a blind alley is the only democratic and honest solution.
(CS) Panie i panowie! Uznanie, że traktat lizboński jest martwy i że była to ślepa uliczka, jest jedynym demokratycznym i sprawiedliwym rozwiązaniem.
EnglishThey make deals with the fast fashion giants and they come up with a way to sell their product to a whole new demographic: the Santee Alley demographic.
Robią interesy z gigantami szybkiej mody, i wymyślają, jak sprzedać swój produkt zupełnie innej grupie demograficznej, jak ludzie z Santee Alley.

Synonimy (angielski) dla "alley":

alley
blind alley
bowling alley