EN

alleviation {rzeczownik}

volume_up
alleviation (też: relief)
Alleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Złagodzenie stanu zapalnego i znoszenie bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo- szkieletowego.

Przykłady użycia - "alleviation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlleviation of inflammation and pain in chronic musculo-skeletal disorders.
Leczenie stanu zapalnego i bólu w przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego.
EnglishAlleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals
Łagodzenie stanu zapalnego i obniżenie gorączki u poszczególnych zwierząt.
EnglishShe told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Powiedziała nam o sukcesie naszego programu Erasmus Mundus oraz programów likwidowania ubóstwa.
EnglishIn addition the Commission will continue to support the alleviation of the Chernobyl catastrophe.
Co więcej, Komisja będzie nadal wspierać łagodzenie skutków katastrofy w Czarnobylu.
EnglishThe fifth decision relates to improved financing and investment in the alleviation of climate change.
Piąty element dotyczy większego finansowania i inwestycji w łagodzenie zmian klimatu.
EnglishAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Leczenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego.
EnglishAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Zniesienie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego.
EnglishAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno - mięśniowego
EnglishAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Ograniczenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno - mięśniowego.
EnglishAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego u psów.
EnglishAlleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals
Leczenie stanów zapalnych i gorączkowych u bydła.
EnglishBiodiversity loss is not a new challenge to poverty alleviation, as already mentioned.
Utrata różnorodności biologicznej nie stanowi nowego wyzwania na drodze do likwidacji ubóstwa, o czym już wspominano.
EnglishAlleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders in dogs.
Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego u psów.
EnglishFor use in the alleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Konie Ograniczenie reakcji zapalnej i bólu podczas ostrych i przewlekłych schorzeń układu ruchu.
EnglishAlleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
Złagodzenie stanu zapalnego i znoszenie bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo- szkieletowego.
EnglishSo we are looking at possible ways in terms of alleviation of the State aid rules, as we have done in the past.
Rozpatrujemy więc możliwe sposoby złagodzenia zasad dotyczących pomocy państwa, jak to robiliśmy już wcześniej.
EnglishThe fight for poverty alleviation and development, as well as food security, is high on the Commission's agenda.
Walka mająca na celu ograniczenie ubóstwa i rozwój, a także bezpieczeństwo żywności, ma ogromne znaczenie dla Komisji.
EnglishAlleviation of pain and inflammation associated with osteoarthritis and reduction of associated lameness in horses.
Łagodzenie bólu i stanu zapalnego spowodowanego zapaleniem stawów i kości oraz ograniczenie związanych z nimi kulawizn u koni.
EnglishThe Commission continues to support Ethiopia with its poverty alleviation efforts, where important progress has been registered.
Komisja nadal wspiera Etiopię w jej wysiłkach zmierzających do zmniejszenia ubóstwa, i odnotowano już w tym zakresie istotne postępy.
EnglishThis foresees support for developing countries to implement the national measures for the alleviation of, and adaptation to, climate change.
Przewiduje się wsparcie dla krajów rozwijających się w zakresie implementacji krajowych środków łagodzenia i dostosowywania się do zmian klimatu.

Synonimy (angielski) dla "alleviation":

alleviation
alleviated
alleviative