"to alleviate symptoms" po polsku

EN

"to alleviate symptoms" - polskie tłumaczenie

EN

to alleviate symptoms {czasownik}

volume_up
to alleviate symptoms

Przykłady użycia - "to alleviate symptoms" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.
Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.
EnglishWe take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Zażywamy leki, aby uśmierzyć ból, zniwelować objawy choroby czy ratować życie.
EnglishTherefore, treatment with acetylsalicylic acid to alleviate flushing symptoms is not necessary (see section 5.1).
Z tego względu nie jest konieczne stosowanie kwasu acetylosalicylowego w celu złagodzenia objawów uderzeń gorąca z zaczerwienieniem (patrz punkt 5. 1).
EnglishPatients should be monitored for signs of withdrawal and their methadone dose increased as required to alleviate withdrawal symptoms.
Pacjenci powinni być obserwowani, czy nie wystąpią u nich objawy odstawienne, a dawka metadonu powinna zostać zwiększona tak, aby złagodzić te symptomy.
EnglishBy preventing LFA-1/ ICAM binding, efalizumab may alleviate signs and symptoms of psoriasis by inhibiting several stages in the immunologic cascade.
Zapobiegając wiązaniu LFA- 1/ ICAM, efalizumab może złagodzić objawy przedmiotowe i subiektywne łuszczycy przez hamowanie kilku etapów kaskady immunologicznej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to alleviate symptoms"

symptoms rzeczownik
withdrawal symptoms rzeczownik
to aggravate symptoms czasownik
to exacerbate symptoms czasownik
to relieve symptoms czasownik
to treat the symptoms czasownik