"allergic rhinitis" po polsku

EN

"allergic rhinitis" - polskie tłumaczenie

EN

allergic rhinitis {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
allergic rhinitis (też: hay fever, hay fever)
allergic rhinitis
Seasonal and perennial allergic rhinitis in children:
Sezonowy i całoroczny alergiczny nieżyt nosa u dzieci:
Severe allergic rhinitis and bronchial hyper reactivity; corneal dystrophies; hypersensitivity to other beta-blockers.
Ciężki alergiczny nieżyt nosa i nadreaktywność oskrzeli; zmiany zanikowe rogówki; nadwrażliwość na inne leki beta- adrenolityczne.
2. Biologia
allergic rhinitis

Przykłady użycia - "allergic rhinitis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFluticasone Furoate GSK is used to treat the symptoms of allergic rhinitis.
Fluticasone Furoate GSK stosuje się w leczeniu objawów alergicznego nieżytu nosa.
EnglishAVAMYS is used to treat the symptoms of allergic rhinitis.
Preparat AVAMYS stosuje się w leczeniu objawów alergicznego nieżytu nosa.
EnglishSymptomatic treatment of seasonal allergic rhinitis when accompanied by nasal congestion.
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego nieżytu nosa z towarzyszącym przekrwieniem błony śluzowej nosa.
EnglishSeasonal and perennial allergic rhinitis in children:
Sezonowy i całoroczny alergiczny nieżyt nosa u dzieci:
EnglishSevere allergic rhinitis and bronchial hyper reactivity; corneal dystrophies; hypersensitivity to other beta-blockers.
Ciężki alergiczny nieżyt nosa i nadreaktywność oskrzeli; zmiany zanikowe rogówki; nadwrażliwość na inne leki beta- adrenolityczne.
EnglishAVAMYS was more effective than placebo at reducing symptoms of allergic rhinitis in patients aged six years and over.
Preparat AVAMYS był skuteczniejszy niż placebo w redukowaniu objawów alergicznego nieżytu nosa u pacjentów w wieku od szóstego roku życia.
EnglishThe paediatric posology is based on assessment of the efficacy data across the allergic rhinitis population in children.
Sposób dawkowania u dzieci ustalony został na podstawie oceny danych dotyczących skuteczności, w populacji dzieci z alergicznym nieżytem nosa.
EnglishThe first involved 558 children with perennial allergic rhinitis and the second involved 554 children with seasonal allergic rhinitis.
W pierwszym badaniu udział wzięło 558 dzieci z całorocznym alergicznym nieżytem nosa, a w drugim 554 dzieci z sezonowym alergicznym nieżytem nosa.
EnglishFluticasone Furoate GSK was more effective than placebo at reducing symptoms of allergic rhinitis in patients aged six years and over.
Preparat Fluticasone Furoate GSK był skuteczniejszy od placebo w zmniejszaniu objawów alergicznego nieżytu nosa u dzieci w wieku powyżej sześciu lat.
EnglishThe first involved 558 children with perennial allergic rhinitis and the second involved 554 children with seasonal allergic rhinitis.
W pierwszym z tych badań uczestniczyło 558 dzieci z całorocznym alergicznym nieżytem nosa, a w drugim – 554 dzieci z sezonowym alergicznym nieżytem nosa.
EnglishAt the recommended dosage, cetirizine has demonstrated that it improves the quality of life of patients with perennial and seasonal allergic rhinitis.
Stosowanie cetyryzyny w zalecanych dawkach poprawia jakość życia pacjentów z przewlekłym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.
EnglishIn children below 2 years of age, the diagnosis of allergic rhinitis is particularly difficult to distinguish from other forms of rhinitis.
Odróżnienie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa od innych postaci zapalenia błony śluzowej nosa jest szczególnie trudne u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
EnglishZyrtec (cetirizine dihydrochloride) is an antiallergic drug indicated for the relief of nasal symptoms of seasonal and perennial allergic rhinitis.
Zyrtec (dwuchlorowodorek cetyryzyny) jest lekiem przeciwuczuleniowym stosowanym w objawowym leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa.
EnglishIn the study of perennial allergic rhinitis, AVAMYS reduced scores by 3.6 points after four weeks, compared with a reduction of 2.8 points with placebo.
W badaniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa preparat AVAMYS redukował wynik o 3, 6 punktu po czterech tygodniach, w porównaniu z redukcją o 2, 8 punktu w przypadku placebo.
EnglishRegarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will determine for how long you should take Aerius.
Czas trwania leczenia lekiem Aerius będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.
EnglishRegarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will determine for how long you should take Azomyr.
Czas trwania leczenia lekiem Azomyr będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.
EnglishAerius relieves symptoms associated with allergic rhinitis (inflammation of the nasal passages caused by an allergy, for example, hay fever or allergy to dust mites).
Aerius łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład, gorączką sienną lub uczuleniem na roztocza).
EnglishAzomyr relieves symptoms associated with allergic rhinitis (inflammation of the nasal passages caused by an allergy, for example, hay fever or allergy to dust mites).
Azomyr łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie dróg nosowych spowodowane uczuleniem, na przykład, gorączką sienną lub uczuleniem na roztocza).
EnglishIn the study of perennial allergic rhinitis, Fluticasone Furoate GSK reduced scores by 3.6 points after four weeks, compared with a reduction of 2.8 points with placebo.
W badaniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa, po 4 tygodniach stosowania preparatu Fluticasone Furoate GSK wynik spadł o 3, 6 punktu, w porównaniu z 2, 8 punktu w przypadku placebo.
EnglishRegarding the duration of treatment, your physician will determine the type of allergic rhinitis you are suffering from and will determine for how long you should take Neoclarityn.
Czas trwania leczenia lekiem Neoclarityn będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "allergic rhinitis"

rhinitis rzeczownik
allergic przymiotnik
allergic reaction rzeczownik
atrophic rhinitis rzeczownik
allergic to