"allegory" po polsku

EN

"allegory" - polskie tłumaczenie

EN

allegory {rzeczownik}

volume_up
allegory (też: parable)
What would an allegory of good government look like today?
Jak wyglądałaby alegoria dobrych rządów dzisiaj?
It's Ambrogio Lorenzetti's "Allegory of Good Government."
Jest to „Alegoria dobrych rządów” namalowana przez Ambrogio Lorenzetti.
This painting is called "The Allegory Of Chastity," but purity's not just about suppressing female sexuality.
Ten obraz nazywa się "Alegoria Czystości", ale czystość nie polega tylko na tłumieniu kobiecej seksualności.

Przykłady użycia - "allegory" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's Ambrogio Lorenzetti's "Allegory of Good Government."
Jest to „Alegoria dobrych rządów” namalowana przez Ambrogio Lorenzetti.
EnglishWhat would an allegory of good government look like today?
Jak wyglądałaby alegoria dobrych rządów dzisiaj?
EnglishThis painting is called "The Allegory Of Chastity," but purity's not just about suppressing female sexuality.
Ten obraz nazywa się "Alegoria Czystości", ale czystość nie polega tylko na tłumieniu kobiecej seksualności.
EnglishWhich things contain an allegory: for these [women] are two covenants; one from mount Sinai, bearing children unto bondage, which is Hagar.
Przez co znaczą się insze rzeczy; albowiem te są one dwa testamenty; jeden z góry Synajskiej, który rodzi w niewolę; a ten jest jako Agar.
English. - Madam President, this Parliament is like the Tower of Babel, an allegory of the Habsburg Empire, which was full of sycophants.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Ten Parlament jest niczym Wieża Babel, alegoria imperium Habsburgów, które było pełne pochlebców.

Synonimy (angielski) dla "allegory":

allegory