EN

to allege [alleged|alleged] {czasownik}

volume_up
He cannot allege that he was unaware of what he was doing.
Nie może twierdzić, że nie był świadomy tego, co czyni.
The third argument: Mr Tomczak alleges that the Court of Ostrów is prejudiced against his person.
Trzeci argument: Witold Tomczak twierdzi, że sąd w Ostrowie jest uprzedzony do jego osoby.
It is also alleged that austerity is not the right answer in times of crisis, and that it is necessary to spend more on education, renewable energy, etc.
Twierdzi się również, że drastyczne środki oszczędnościowe nie stanowią dobrej reakcji w czasach kryzysu i że konieczne są większe wydatki na edukację, energię odnawialną itp.
to allege (też: to adduce)

Przykłady użycia - "to allege" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHe cannot allege that he was unaware of what he was doing.
Nie może twierdzić, że nie był świadomy tego, co czyni.
EnglishSome people allege that the prisoners have been tortured.
Niektórzy utrzymują, że więźniowie byli torturowani.
EnglishHe has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
Zawsze opowiadał się on za autonomią Tybetu, a nie za separatyzmem, który zarzucają mu Chińczycy.
EnglishBeware of SEOs that claim to guarantee rankings, allege a "special relationship" with Google, or advertise a "priority submit" to Google.
Wystrzegaj się SEO, którzy twierdzą, że gwarantują pozycję w rankingach, mają „specjalne układy z Google” lub reklamują „priorytetowe zgłaszanie” witryn do Google.

"alleged gang" - polskie tłumaczenie

alleged gang
Polish
  • domniemanego gangu
  • domniemany gang
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "alleged":

alleged
allegation
English