"to allay" po polsku

EN

"to allay" - polskie tłumaczenie

EN to allay
volume_up
[allayed|allayed] {czasownik}

1. formalny

volume_up
rozwiać {czas. dk}
Tego typu wątpliwości Jürgen Meisel może najczęściej rozwiać.
There were those who believed, in advance of the process, that it was too early to do this, but we can now allay those fears.
Jednak dzisiaj możemy rozwiać te obawy.
Fears that Member States would lose powers have been allayed including in my country.
Rozwiały się obawy, również w moim kraju, że państwa członkowskie utracą swoje uprawnienia.
volume_up
zaspokoić {czas. dk}
to allay (też: to appease, to calm, to choke off)
volume_up
uciszyć {czas. dk}
to allay (też: to appease)
volume_up
ukoić {czas. dk}
to allay
volume_up
uśmierzyć {czas. dk}
I welcome the reassurances received from our new Commissioner, Cathy Ashton, to allay the fears many had about EPAs.
Z zadowoleniem przyjmuję zapewnienia naszej nowej komisarz, pani Cathy Ashton, która rozwiewa obawy, jakie wielu z nas miało w zawiązku z umowami o partnerstwie gospodarczym.
However, the text which we are being called to vote on allays my initial fears.
Jednak tekst, który jest poddawany pod głosowanie rozwiewa moje wcześniejsze obawy.

Przykłady użycia - "to allay" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSymbolic acts are all very well, of course, but by themselves they serve only to allay our consciences.
Symboliczne akty są, oczywiście, bardzo dobre, ale same w sobie służą jedynie uspokojeniu naszych sumień.
EnglishThis attempt does not allay any of our concerns about copyright or about the protection of privacy on the Internet.
Próba ta nie zmniejsza żadnej z naszych obaw dotyczących praw autorskich lub ochrony prywatności w Internecie.
EnglishThe new vaccine will be an 'inactivated' jab and will allay farmers' fears over the traditional 'live' vaccines.
Nowa szczepionka będzie miała charakter "inaktywowany” i uśmierzy obawy rolników spowodowane tradycyjnymi "żywymi” szczepionkami.
Englishto allay sb's suspicions
EnglishI welcome the reassurances received from our new Commissioner, Cathy Ashton, to allay the fears many had about EPAs.
Z zadowoleniem przyjmuję zapewnienia naszej nowej komisarz, pani Cathy Ashton, która rozwiewa obawy, jakie wielu z nas miało w zawiązku z umowami o partnerstwie gospodarczym.