"all things considered" po polsku

EN

"all things considered" - polskie tłumaczenie

EN

all things considered

volume_up
All things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Biorąc to wszystko pod uwagę będę jutro głosował za przedmiotowym porozumieniem.

Przykłady użycia - "all things considered" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Biorąc to wszystko pod uwagę będę jutro głosował za przedmiotowym porozumieniem.
EnglishThat is the cheapest and most efficient solution, all things considered.
Spośród wszystkich możliwych rozwiązań to jest najtańsze i najbardziej efektywne.
EnglishAll things considered, however, there remain one or two mixed results.
Mamy jednak jeden lub dwa kontrowersyjne rezultaty.
Englishall things considered
Englishall things considered
EnglishAll things considered, we should not underestimate the achievements and influence of European integration, regardless of the obstacles standing in its way.
Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, nie powinniśmy lekceważyć osiągnięć i wpływu integracji europejskiej, niezależnie od przeszkód stojących na jej drodze.
English(NL) Mr President, the recommendations this Parliament drew up for the work programme of the European Commission for 2009 were, all things considered, really quite strong.
(NL) Panie przewodniczący! Zalecenia opracowane przez ten Parlament w odniesieniu do programu prac Komisji Europejskiej na 2009 r. były z zasady rzeczywiście dość ostre.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all things considered"

considered przymiotnik
things rzeczownik
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik