"all the way through" po polsku

EN

"all the way through" - polskie tłumaczenie

PL
EN

all the way through {przysłówek}

volume_up
all the way through

Przykłady użycia - "all the way through" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd I'm going to play it all the way through and you're going to follow.
Zagram ten utwór jeszcze raz od początku do końca, a Wy śledźcie B, C, B, C, B, C, B -- w dół do A, w dół do G, w dół do F.
EnglishAnd I've one last request before I play this piece all the way through.
Teraz prześledzimy tę linię, całą drogę od B do E. Mam jeszcze jedną prośbę zanim zagram cały ten utwór.
EnglishWhether it was through settling down in agricultural communities, all the way through modern medicine, we have changed our own evolution.
Czy to przez osiedlenie się i rolnictwo, czy też przez współczesną medycynę, zmieniliśmy naszą własną ewolucję.
EnglishYou can go all the way through.
EnglishWe are in touch with Médecins sans frontières and the ICRC all the way through the country from Benghazi to Tripoli.
Jesteśmy w kontakcie z organizacją Lekarze bez granic i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża na całym terytorium kraju, od Benghazi po Trypolis.
EnglishInvestments are required all the way through, from production to dissemination and use of the research and innovation results.
Inwestycje konieczne są w czasie trwania całego procesu, od produkcji do rozpowszechniania i wykorzystania badań naukowych i wyników innowacji.
EnglishAs somebody who has been privileged to follow this constitutional process all the way through, I would like to share two experiences with you.
Chciałbym podzielić się z wami dwoma spostrzeżeniami, z pozycji kogoś, kto miał zaszczyt śledzić ten proces od samego początku.
EnglishAnd now, in contrast to the laparoscopy, you can precisely place the needle in your instruments, and you can pass it all the way through and follow it in a trajectory.
I teraz, w przeciwieństwie do laparoskopii, można precyzyjnie umieścić igłę w narzędziu, przetransportować ją do środka i śledzić jej trajektorię.
EnglishHolding the Extavia vial on a stable surface, slowly insert the needle of the syringe (containing 1.2 ml of liquid) all the way through the stopper of the vial.
Trzymając fiolkę z lekiem Extavia na stabilnej powierzchni, powoli wprowadzić do niej igłę strzykawki (zawierającej 1, 2 ml płynu), przebijając gumowy korek fiolki.
EnglishThis isn't about the biology of people; this is now about the brains, the psychology of people, and innovation needs to continue all the way through the last mile.
To największa przeszkoda. ~~~ Tu nie chodzi o fizjologie ludzką, Tu chodzi o umysł, o psychologię ludzi, Innowacje muszą zostać kontynuowane aż do ostatniej mili.
EnglishAnd over the past 35 years, I've studied behavior on the basis of everything from genes through neurotransmitters, dopamine, things like that, all the way through circuit analysis.
I przez ostatnie 35 lat studiowałem zachowanie na podstawie wszystkiego, od genów przez neurotransmitery, dopaminę, itp. ~~~ całą drogę do analizy obwodu.
EnglishSo I had to choose another career, and this was in fact relatively easy for me, because I had an abiding passion all the way through my childhood, which was international relations.
Musiałem więc wybrać inną karierę, co tak naprawdę było dla mnie dość łatwe, ponieważ kiedy byłem chłopcem, zawsze pasjonowały mnie stosunki międzynarodowe.
English6. - Holding the Betaferon vial on a stable surface, slowly insert the needle of the syringe (containing 1.2 ml of liquid) all the way through the stopper of the vial.
6. - Trzymając fiolkę z lekiem Betaferon na stabilnej powierzchni, powoli wprowadzić do niej igłę strzykawki (zawierającej 1, 2 ml płynu), przebijając gumowy korek fiolki.
EnglishAnd this data gets sent to a machine that slices the data into two-dimensional representations of that product all the way through -- almost like slicing it like salami.
Te dane trafiają do urządzenia, które je dzieli na dwuwymiarowe odwzorowania danego produktu. ~~~ na dwuwymiarowe odwzorowania danego produktu. ~~~ Prawie jak krojenie salami.