EN

all the same

volume_up
all the same
all the same (też: notwithstanding)
(FR) Mr President, it is all the same astounding, that statement.
To oświadczenie jest mimo wszystko zdumiewające.
In that respect, Mr Markov, I believe that we must be moderately content, but content all the same.
W związku z tym pośle Markov, myślę, że możemy być w miarę zadowoleni, zadowoleni mimo wszystko.
dzięki mimo wszystko

Przykłady użycia - "all the same" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll the same, we try to guide others outside the EU on the importance of democratic elections.
Mimo to usiłujemy uczyć podmioty spoza UE o znaczeniu wyborów demokratycznych.
EnglishLiners, destroyers, they're all the same, oil-driven steam turbine.
Liniowce, niszczyciele, wszystkie są takie same, napędzane ropą prądnice.
English(FR) Mr President, it is all the same astounding, that statement.
(FR) Panie przewodniczący! To oświadczenie jest mimo wszystko zdumiewające.
EnglishAll the same, I would like to thank the rapporteur for his report.
Tak czy inaczej, chciałabym podziękować sprawozdawcy za jego sprawozdanie.
EnglishAll the same, I regret the absence of concrete measures and of a genuine development strategy.
Tym niemniej żałuję, że nie ma konkretnych środków oraz rzeczywistej strategii rozwoju.
EnglishMr President, I should like it all the same if people listened to me.
Panie przewodniczący! Chciałbym jednak, żeby zebrani mnie słuchali.
EnglishThis is a welcome development but all the same, I am against, Mr President.
Jest to bardzo korzystny rozwój spraw, lecz niezależnie od tego jestem przeciw, panie przewodniczący.
EnglishWe don't want to be all the same, but we want to respect each other and understand each other.
Nie chcemy być tacy sami, ale chcemy się szanować i rozumieć.
EnglishIn that respect, Mr Markov, I believe that we must be moderately content, but content all the same.
W związku z tym pośle Markov, myślę, że możemy być w miarę zadowoleni, zadowoleni mimo wszystko.
EnglishAll the same, the question is whether the situation is improving.
Tak czy inaczej, pytanie brzmi, czy sytuacja się poprawia.
EnglishIt says all the same stuff as all the other ones you've seen.
Mówi dokładnie to samo co wszystkie inne które widzieliście.
EnglishAll the same, it is good that Parliament has again condemned the executions in Iran in no uncertain terms.
Tak czy inaczej, to dobrze, że Parlament ponownie jasno i wyraźnie potępił egzekucje w Iranie.
EnglishAll the same, this Treaty will give us the means to revive Europe, provided that we want to do so.
Podobnie, Traktat ten daje nam środki do ożywienia Europy, pod warunkiem, że będziemy chcieli to uczynić.
EnglishAll the same, a sort of tiredness and apathy with enlargement can be felt more and more in public opinion.
Mimo to w opinii publicznej coraz bardziej wyczuwa się jakiś rodzaj apatii i zmęczenia rozszerzeniem.
EnglishAll the same, it is incredible, this whole business!
Poza wszystkim, to co się dzieje, jest wprost niewiarygodne!
EnglishThe fact is that our Member States are not all the same.
To fakt, że nasze państwa członkowskie nie są jednakowe.
EnglishIt was all the same a great event. We found it overwhelming.
To był jednak wielki moment i poruszył nas do głębi.
EnglishThese security measures should not, all the same, impede the smooth flow of passenger traffic at airports.
Te środki bezpieczeństwa nie mogą jednak utrudniać płynnego przepływu ruchu pasażerskiego w portach lotniczych.
EnglishOn the subject of this air traffic crisis, the events taking place are, all the same, odd.
Jeżeli chodzi o kwestię kryzysu związanego z zakłóceniami ruchu lotniczego, to wypadki, jakie mają miejsce, są naprawdę dziwne.
English(FR) Mr Barroso, all the same, the question was clear.

Synonimy (angielski) dla "all the same":

all the same

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all the same"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
same przymiotnik
Polish
same zaimek
Polish
same
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik