"all the more" po polsku

EN

"all the more" - polskie tłumaczenie

volume_up
all the more that [przykład]
EN

all the more {przysłówek}

volume_up
all the more (też: thereat, at the same stroke)
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jeśli są wątpliwości, to tym bardziej kary tej nie wolno stosować.
This is all the more significant because of the current economic crisis.
Jest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.
This is all the more so, when the safety of children is at issue.
To wszystko jest tym ważniejsze, gdy chodzi o bezpieczeństwo dzieci.
all the more (też: a fortiori)
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jeśli są wątpliwości, to tym bardziej kary tej nie wolno stosować.
This is all the more significant because of the current economic crisis.
Jest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.
Which makes the outcome of the summit all the more disappointing.
Tym bardziej należy więc uznać, że szczyt nie spełnił naszych oczekiwań.

Przykłady użycia - "all the more" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe crisis has taught us a painful, but all the more valuable lesson for the future.
Kryzys dał nam bolesną, ale przez to jeszcze wartościowszą lekcję na przyszłość.
EnglishHowever, this is all the more reason why this task is even more important.
Jest to jednak kolejny powód, dla którego takie zadanie jest jeszcze ważniejsze.
EnglishThis is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Jest to tym istotniejsze teraz, kiedy władzę sprawują proeuropejskie partie liberalne.
EnglishIt is, in fact, all the more reason to ensure that we deliver on the Strategy's key aims.
W rzeczywistości tym bardziej należy zapewnić, że zrealizujemy główne jej cele.
EnglishThis matter is all the more relevant in the current economic and social situation.
Kwestia ta staje się coraz bardziej istotna w obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej.
EnglishFollowing the expansion of the EU it is all the more difficult and complex to be a consumer.
Po rozszerzeniu UE życie konsumenta jest o wiele trudniejsze i bardziej złożone.
EnglishIf doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Jeśli są wątpliwości, to tym bardziej kary tej nie wolno stosować.
EnglishIf it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
Jeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
EnglishThis becomes all the more important if globalisation continues, as we expect it to.
To stanie się jeszcze ważniejsze, jeżeli globalizacja będzie postępować tak, jak oczekujemy.
EnglishIn this we, the Council, and, I believe, Parliament as well, will all need more time.
Tutaj zarówno my, Rada jak też - jak sądzę - Parlament, będziemy potrzebować więcej czasu.
EnglishThis is all the more significant because of the current economic crisis.
Jest to tym bardziej istotne ze względu na trwający kryzys gospodarczy.
EnglishThis becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
EnglishIt makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.
To pozwala z nadzieją przyjąć wspólne działania podjęte dzisiaj rano przez nasze banki centralne.
EnglishIn an ageing society, the contribution of young people will become all the more important.
W starzejącym się społeczeństwie wkład młodych ludzi będzie stawał się coraz ważniejszy.
EnglishIt is all the more urgent that we have equality of treatment.
Należy tylko zauważyć, że równe traktowanie wszystkich osób jest pilną potrzebą.
EnglishI am all the more pleased since I know that this cannot be taken for granted.
Jestem tym bardziej zadowolona, że wiem, iż nie zawsze tak bywa.
EnglishAll the more so, because there is a widespread belief that it is more than just 5% empty.
Tym bardziej, że powszechne jest przekonanie, że jest pusta w większym stopniu niż tylko 5 %.
EnglishI also have no problem with us being all the more behind the times in this.
Uważam również, że jesteśmy całkowicie zacofani w tym obszarze.
EnglishSuch an initiative is all the more important now during the period of crisis we are going through.
Taka inicjatywa ma tym większe znaczenie właśnie teraz, w okresie panującego kryzysu.
EnglishWhich makes the outcome of the summit all the more disappointing.
Tym bardziej należy więc uznać, że szczyt nie spełnił naszych oczekiwań.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all the more"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
more przysłówek
more przymiotnik
more określnik
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
Polish