"all the best" po polsku

EN

"all the best" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "all the best" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "all the best" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn behalf of Hal and myself, I wish all the best to your present and future selves.
W imieniu Hala i swoim własnym życzę pomyślności waszym teraźniejszym i przyszłym „ja”.
EnglishMr President, naturally, we also wish you all the best for the New Year.
Panie przewodniczący! My również życzymy panu wszystkiego najlepszego w nowym roku.
EnglishThere are a lot of new things in this report, and we wish you all the best in implementing them.
Sprawozdanie zawiera wiele nowych elementów i życzymy powodzenia w ich realizacji.
EnglishI should especially like to thank Mrs Hieronymi and wish her all the best.
Chciałabym szczególnie mocno podziękować pani Hieronymi i życzyć jej wszystkiego najlepszego.
EnglishOnce again, many thanks to you all and all the best for the future.
Raz jeszcze - bardzo wszystkim dziękuję oraz życzę wszelkiej pomyślności.
EnglishI wish the Commissioner all the best on the way to further reforms of the agricultural policy.
Życzę pani komisarz wszystkiego dobrego na drodze do kolejnych reform polityki rolnej.
EnglishI wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
Wszystkim tym, którzy z własnej woli tutaj nie powrócą, życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości.
EnglishOn behalf of the Council, may I wish you all the best for the future.
W imieniu Rady pragnę panu życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości.
EnglishRest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Zapewniam, że będzie nam pana brakowało w tej Izbie. Życzymy panu wszystkiego najlepszego na przyszłość.
EnglishI wish the Presidency all the best for the next six months.
Życzę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach.
EnglishI would also like to take the opportunity to wish the soldiers there all the best.
Chciałbym także skorzystać z możliwości, aby życzyć żołnierzom, którzy tam są, wszystkiego najlepszego.
EnglishMs Kauppi, once again we thank you for your work and we wish you all the best for your future.
Pani poseł Kauppi! Raz jeszcze dziękujemy za pani pracę i życzymy pani wszystkiego dobrego.
EnglishI would like to thank her and wish her all the best for the future.
Pragnę pani podziękować i życzyć wszystkiego dobrego w przyszłości.
EnglishHe sent me an email, saying, "If you get this thing off the ground I wish you all the best."
Przysłał mi maila ze słowami: „Jeśli uda ci się wystartować, życzę ci wszystkiego najlepszego.”
EnglishNaturally, we wish Belgium all the best for the future, too.
Oczywiście życzymy również wszystkiego najlepszego na przyszłość Belgii.
EnglishTo conclude, I wish Kosovo and all its citizens every success and all the best for the future.
Podsumowując, życzę Kosowu i wszystkim jego obywatelom wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.
EnglishCongratulations to you, Mr President, and all the best to your country and your people.
Gratuluję panu, panie prezydencie, i życzę wszystkiego najlepszego pańskiemu krajowi i jego obywatelom.
EnglishI thank you for the good cooperation and wish you all the best.
Dziękuję pani za owocną współpracę i życzę wszystkiego najlepszego.
EnglishAll the best to your country and all the best to you personally.
Życzę wszystkiego najlepszego Pańskiemu krajowi i Panu osobiście.
EnglishWishing you all the best for your future career.
Gratuluję zdania egzaminów i życzę powodzenia w pracy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all the best"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
best
best przymiotnik
best przysłówek
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik