"all right" po polsku

EN

"all right" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
all right [przykład]
PL

EN all right
volume_up

all right (też: aright, intimately, well, fine)
volume_up
dobrze {przysł.}
Zacznijmy od technologii (odgłos przepalenia bezpiecznika) Dobrze.
No problem, as long as Marcão doesn't talk, it'll be all right.
Żaden problem, dopóki Marcăo nic nie powie, wsyzstko będzie dobrze.
But, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Lecz dobrze, to ustępstwo na rzecz Francji i Włoch ma na szczęście charakter zaledwie symboliczny.
all right (też: alright, right as rain)
volume_up
w porządku {przysł.}
(Video) JH: All right, we're going into negotiations as of now.
(Nagranie) JH: W porządku, od teraz zaczynamy negocjacje.
MK: All right, we'll try to do a few laps around and bring it back in.
W porządku, zrobimy kilka kółek i sprowadzimy urządzenie do nas.
All right, Heintz, record the entrance proof now.
W porządku Heinz, zapiszę teraz dowód wejścia.
all right (też: awesome, bonnie, pretty good, not bad)
volume_up
niezły {przym. m.}
all right (też: properly, suitably, alright)
volume_up
jak należy {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "all right":

all right

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all right"

all przymiotnik
all przysłówek
all zaimek
all-
Polish
right rzeczownik
right przymiotnik
right przysłówek

Przykłady użycia - "all right" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
English(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Pani przewodnicząca! Wszyscy wiemy, że prawo do mieszkania jest prawem podstawowym.
EnglishA lot of people try to come up with a logical solution to what just happened, all right.
Mnóstwo ludzi próbuje wyjaśnić to wydarzenie w jakiś logiczny sposób, prawda?
EnglishAfter all, we have the right and the duty to defend the values of our open society.
Przecież wszyscy mamy obowiązek i prawo bronić wartości naszego otwartego społeczeństwa.
EnglishThey must all be guaranteed the right to health and the necessary care.
Wszystkim tym grupom należy zagwarantować prawo do zdrowia i niezbędną opiekę.
EnglishLook, I'm not really sure I know exactly what you guys do here, all right?
Nie jestem do końca pewien czym wy się tutaj tak wogóle zajmujecie, jasne?
EnglishThy hand will find out all thine enemies; Thy right hand will find out those that hate thee.
Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony.
EnglishThat is the right of all citizens, whether in Cairo, in Tunis or in Brussels.
To prawo wszystkich obywateli - w Kairze i Tunisie jak też w Brukseli.
EnglishThe sustainable production and consumption of food is, after all, a basic human right.
Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności jest przecież podstawowym prawem człowieka.
EnglishFor the word of Jehovah is right; And all his work is [done] in faithfulness.
Albowiem szczere jest słowo Pańskie, i wszystkie sprawy jego wierne.
EnglishLike the bird who flies over the field and doesn't care about the fences underneath, all right?
Jak ptak lecący nad polami nie przejmując się płotami, nad którymi leci, prawda?
EnglishAll Europeans have a right to a decent living, as do all world citizens.
Wszyscy Europejczycy mają prawo do godnego życia, podobnie jak wszyscy obywatele świata.
EnglishAll right, you cannot develop Africa by ignoring the informal and the traditional sectors.
OK, nie można rozwijać Afryki ignorując sektory nieformalny i tradycyjny.
EnglishMarissa, she's all right, she's one of your lot. ~~~ But you know what?
Ale wiecie co, jej ojciec, który także był otyły, umarł w jej ramionach.
English(PL) Mr President, all children have the right to the love of both their parents.
Panie przewodniczący! Dziecko ma prawo do uczuć obojga rodziców.
EnglishAll right, let me then finish off with four general statements, an example and two aphorisms.
Pozwólcie mi zakończyć czterema stwierdzeniami, jednym przykładem i dwoma aforyzmami.
EnglishSome, for example, consider it to be a fundamental right of all citizens.
Dla przykładu w niektórych państwach uznaje się ją za prawo podstawowe wszystkich obywateli.
EnglishIt is not right that all the principles of crisis communication have been flouted in this way.
Niedobrze, że doprowadziło to do pogwałcenia wszystkich zasad komunikacji kryzysowej.
EnglishYou're all being intelligent right now, but you're not doing anything.
Wszyscy jesteście już inteligentni, nawet nie robiąc nic w tej chwili.
EnglishAll right, everyone, we'll meet here tomorrow morning for the grand expedition.
Uwaga, rano spotkamy się tu, by ruszyć na wielką ekspedycję.