"all-purpose" po polsku

EN

"all-purpose" - polskie tłumaczenie

EN

all-purpose {przymiotnik}

volume_up
It is questionable whether they are legitimate as an all-purpose, non-differentiating instrument and unclear when and how their effectiveness is in fact guaranteed.
Jest dyskusyjne, czy są one uzasadnione jako uniwersalny instrument i nie wiadomo, kiedy i jak ich skuteczność jest rzeczywiście zagwarantowana.

Przykłady użycia - "all-purpose" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore, Mr President, I should just like to ask what, essentially, is the purpose of all this?
Zatem, panie przewodniczący, chciałbym zapytać, jaki jest w zasadzie cel tego wszystkiego.
EnglishThe European Investment Bank is now our all-purpose tool.
Europejski Bank Inwestycyjny jest obecnie naszym uniwersalnym narzędziem.
EnglishThe purpose of all this is to make our means of transport increasingly environmentally friendly.
Celem tego wszystkiego jest uczynienie naszych środków transportu coraz bardziej przyjaznych środowisku.
EnglishThe fundamental question is whether these stacks of data serve any purpose at all in the fight against terrorism.
Fundamentalne pytanie brzmi, czy te stosy danych służą w ogóle do jakiegoś celu w walce z terroryzmem.
EnglishOtherwise, we will have to seriously consider whether this Court actually still has a purpose at all.
W przeciwnym razie będziemy musieli na poważnie zastanowić się, czy ten trybunał rzeczywiście w ogóle ma nadal sens.
EnglishThe purpose after all of drafting this interim report was specifically to establish a common basis for the final version.
Celem tej wersji tymczasowej sprawozdania było właśnie ustanowienie wspólnych podstaw ostatecznej wersji.
English. - (LT) The main purpose of all legislation on medicinal products has to be to protect our society's health.
na piśmie. - (LT) Głównym celem każdego aktu prawnego dotyczącego produktów leczniczych musi być ochrona zdrowia naszego społeczeństwa.
Englishwho, when he was come, and had seen the grace of God, was glad; and he exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord:
Który tam przyszedłszy a ujrzawszy łaskę Bożą, uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali przy Panu.
Englishand hired counsellors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.
Nadto przenajmowali przeciwko nim radców, aby rozrywali radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla Perskiego, aż do królowania Daryjusza, króla Perskiego.
EnglishAfter all, special purpose entities in which banks deposited their junk bonds received the highest credit rating from the credit rating agencies.
Przecież jednostki specjalnego przeznaczenia, w których banki zdeponowały swoje obligacje śmieciowe, uzyskały od agencji ratingowych najwyższe oceny ratingowe.
EnglishI believe that in certain cases this could be a better system for improving research and, above all, for eliminating the purpose of counterfeiting medicines.
Uważam, że w pewnych przypadkach stanowiłoby to lepszy system doskonalenia badań naukowych i, co najważniejsze, eliminowania sensu fałszowania leków.
EnglishIt is questionable whether they are legitimate as an all-purpose, non-differentiating instrument and unclear when and how their effectiveness is in fact guaranteed.
Jest dyskusyjne, czy są one uzasadnione jako uniwersalny instrument i nie wiadomo, kiedy i jak ich skuteczność jest rzeczywiście zagwarantowana.
EnglishWe all agree that the purpose of the European Union development cooperation policy is to reach as many people in need as possible, but yet we have chosen a rather inconvenient path to that goal.
Wszyscy zgadzamy się, że celem europejskiej polityki współpracy na rzecz rozwoju jest pomoc jak największej liczbie potrzebujących, a jednak wybraliśmy dość zawiłą drogę do tego celu.

Synonimy (angielski) dla "all-purpose":

all-purpose

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-purpose"

purpose rzeczownik
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik