"all over the world" po polsku

EN

"all over the world" - polskie tłumaczenie

EN

all over the world

volume_up
I find [that] young people all over the world are searching for something.
Na całym świecie widzę ludzi poszukujących czegoś.
All over the world, thousands are dying in natural disasters.
Na całym świecie tysiące ludzi umierają w klęskach żywiołowych.
Of course, TED, the reputation precedes itself all over the world.
Oczywiście, TED, jego reputacja wyprzedza go na całym świecie.

Przykłady użycia - "all over the world" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTheir landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Ich zalety krajobrazowe i walory ekologiczne doceniają turyści z całego świata.
EnglishIt was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
Przecież Google zeskanował miliony tytułów chronionych prawami autorskimi z całego świata.
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Niestety do tortur dochodzi na całym świecie i niezmiennie to potępiamy.
EnglishIt's written by thousands of volunteers all over the world in many, many languages.
Tworzą ją tysiące ochotników z całego świata, w bardzo wielu językach.
EnglishAll along, I have defended human rights, but human rights are the same all over the world.
Od zawsze bronię praw człowieka, ale prawa człowieka są takie same na całym świecie.
EnglishUnfortunately, people all over the world are still being persecuted, tortured and even killed.
Niestety wciąż na świecie ludzie są prześladowani, torturowani, a nawet zabijani.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Przez wiele tygodni i miesięcy Neapol był pośmiewiskiem całego świata.
EnglishThe European Parliament supports fundamental freedoms and human rights all over the world.
Parlament Europejski wspiera podstawowe wolności oraz prawa człowieka na całym świecie.
EnglishYou realise that people all over the world are booing asylum and immigration policy.
Zdają sobie państwo sprawę, że ludzie na całym świecie wyśmiewają politykę azylu i imigracji.
EnglishThe European Union is now a military actor all over the world.
Unia Europejska jest obecnie partnerem w operacjach wojskowych na całym świecie.
EnglishEvery year sees the transhipment of more than 3 million tonnes of goods from all over the world.
Każdego roku dochodzi do przeładunku ponad 3 milionów ton towarów z całego świata.
EnglishThere was all sorts of press coverage, all over the world, going right down to "Dr.
Wszelkie gatunki prasy na całym świecie poświęciły temu dużo uwagi jak ten artykuł"Dr.Strangelove
EnglishI think that the new statute will serve as an example in other parliaments all over the world.
Moim zdaniem nowy statut będzie służył za przykład innym parlamentom na całym świecie.
EnglishThe Chinese earthquake, which had a magnitude of 7.8, has shocked people all over the world.
Trzęsienie ziemi w Chinach, które miało siłę 7,8 stopnia, było szokiem dla całego świata.
EnglishSo there's a lot of opportunities that are going to arise around Wikipedia all over the world.
Na całym świecie pojawi się więc dużo możliwości wykorzystania Wikipedii.
EnglishAnd that's the case all over the world, as you can see from these stars.
I tak samo jest na całym świecie, jak widać z oznaczeń gwiazdkami.
EnglishIt wasn't just India that had smallpox deities; smallpox deities were prevalent all over the world.
Nie tylko w Indiach były bóstwa ospy, bóstwa ospy były powszechne na całym świecie.
EnglishScholarships for Erasmus Mundus are available for students from Europe and all over the world.
O stypendia z programu Erasmus Mundus mogą ubiegać się studenci z Europy i reszty świata.
EnglishAll over the world, 31 reactors are under construction and others are in the planning phase.
Na całym świecie budowanych jest 31 reaktorów, a kolejne znajdują się na etapie planowania.
EnglishOur economy was strong but has been weakened, just like economies all over the world at present.
Mieliśmy silną gospodarkę, która uległa osłabieniu jak inne gospodarki na całym świecie.