EN

all-out {przymiotnik}

volume_up
Common policy requires an all-out effort from everyone and does not allow any slacking from any of the Member States.
Wspólna polityka wymaga zdecydowanych wysiłków od wszystkich i nie pozwala na jakiekolwiek zaniedbania ze strony żadnego z państw członkowskich.
So no possibility of medical response to, or meaningful preparedness for all-out nuclear war.
Tak więc lekarze nie mogli zareagować, a my przygotować się odpowiednio na totalną wojnę nuklearną.

Przykłady użycia - "all-out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI've been a little disingenuous, because I've expanded it out in all its gory detail.
Byłem trochę nieszczery, wytłumaczyłem to ze wszystkimi drastycznymi szczegółami.
EnglishFor it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
Gdyż ten ogień aż do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
EnglishKeep thy heart with all diligence; For out of it are the issues of life.
Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.
EnglishIf you use more DuoTrav than you should, rinse it all out with warm water.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DuoTrav należy przemyć oczy ciepłą wodą.
EnglishThe works of Jehovah are great, Sought out of all them that have pleasure therein.
Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.
EnglishThy hand will find out all thine enemies; Thy right hand will find out those that hate thee.
Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Obstawanie przy usunięciu opt-outu za wszelką cenę stało się czymś w rodzaju świętej krowy.
EnglishThis principle ought to extend to all the activities carried out by the Publications Office.
Zasada ta powinna objąć wszystkie działania prowadzone przez Urząd Publikacji.
EnglishWe should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
Nie możemy niczego wykluczać ze względu na to gdzie należy to zrobić.
EnglishBut they cried out all together, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas: --
Tedy zawołało społem wszystko mnóstwo, mówiąc: Strać tego a wypuść nam Barabbasza
EnglishOur thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Nasze myśli biegną ku tym, których dotknęło to tragiczne wydarzenie.
EnglishAsk for the records of all the inspections carried out by the CNIL and ...
Proszę zwrócić się o sprawozdania ze wszystkich przeprowadzonych przez CNIL kontroli i...
EnglishFirst of all, the report sets out the general requirements for IAs at European level.
Po pierwsze, określono w nim ogólne wymogi dotyczące ocen skutków na szczeblu europejskim.
EnglishIt is above all to set out potential improvements in its operations.
Ponadto celem sprawozdania jest wskazanie możliwych ulepszeń w funkcjonowaniu Rady.
EnglishThis was -- out of all the tourist sites in New York City -- this was her number-one pick.
Spośród wszystkich miejsc do zobaczenia w Nowego Jorku, to był nasz wybór numer jeden.
EnglishAnd worst of all, it just came out three weeks ago, many of you have seen it, The Economist.
A najgorsze wyszło na jaw trzy tygodnie temu, wielu z was to widziało, The Economist.
English(Laughter) ~~~ Another technology that we see all around us out here is hybrid cars.
Inna technologia, którą widzimy dookoła nas to samochody hybrydowe.
Englishto thrust out all thine enemies from before thee, as Jehovah hath spoken.
Żeby wygnał wszystkie nieprzyjacioły twoje przed tobą, jako mówił Pan.
EnglishIf you use more TRAVATAN than you should, rinse it all out with warm water.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TRAVATAN: trzeba wypłukać go z oka ciepłą wodą.
EnglishI expect Serbia to pull out all the stops to allow an open process.
Oczekuję, iż Serbia dołoży wszelkich wysiłków, by zapewnić otwartość całej procedury.

Synonimy (angielski) dla "all-out":

all-out
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-out"

out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
out rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
to work out czasownik