"all of a sudden" po polsku

EN

"all of a sudden" - polskie tłumaczenie

EN

all of a sudden {przysłówek}

volume_up
And all of a sudden, this plastic bag was extremely beautiful to me.
Nagle ta plastikowa torba stała się dla mnie niezwykle piękna.
All of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.
I nagle chcą tam wybudować kolejny market...... i osiedle domków, zniszczyć takie piękne bagno.
You place it in a music hall, it all of a sudden becomes a musical score.
Jeśli postawisz je w Music Hall, staje się nagle nutami.
And then when I wrote this book, and all of a sudden it just took off, then I started saying, now, what's the purpose of this?
Wtedy kiedy napisałem tę książkę nagle niespodziewanie to uleciało, wówczas zacząłem się pytać "jaki jest tego cel?"
all of a sudden
All of a sudden, you had that happening.
Ni z tego ni z owego, oto co się stało: .
All of a sudden, nine percent just goes away, and nobody to this day can even agree on what happened because nobody ordered it, nobody asked for it.
Ni stąd, ni zowąd, dziewięć procent po prostu sobie znika i nikt po dziś dzień nie może ustalić, co się stało, ponieważ nikt tego nie zlecił, nikt o to nie prosił.

Przykłady użycia - "all of a sudden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.
I nagle chcą tam wybudować kolejny market...... i osiedle domków, zniszczyć takie piękne bagno.
EnglishAnd all of a sudden scientists are seeking designers, just like designers are seeking scientists.
I nagle naukowcy poszukują projektantów, tak jak i projektanci poszukają naukowców.
EnglishAll of a sudden we are in a different world and one that we must face up to.
Nagle jesteśmy w innym świecie, któremu musimy stawić czoło.
EnglishOur vision, which works so well in air, all of a sudden is very restricted and claustrophobic.
Wzrok przystosowany do powietrza jest ograniczony i klaustrofobiczny.
EnglishI love my mother and I was told all of a sudden that she was going to die.
Kocham moją matkę i zupełnie nagle powiedziano mi, że umiera.
EnglishAll of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Nagle mówisz im, żeby przestali to robić żeby zrobić coś innego.
EnglishAnd all of a sudden, this plastic bag was extremely beautiful to me.
Nagle ta plastikowa torba stała się dla mnie niezwykle piękna.
EnglishYou place it in a music hall, it all of a sudden becomes a musical score.
Jeśli postawisz je w Music Hall, staje się nagle nutami.
EnglishSo all of a sudden, these animals are no longer walking into market.
Od tej pory zwierzęta nie musiały już być pędzone na targ.
EnglishWhy has this all of a sudden become a reality, an exciting direction in the future of medicine?
Dlaczego to wszystko nagle stało się rzeczywistością, ekscytującym kierunkiem w przyszłości medycyny?
EnglishAnd then as peace comes, all of these technologies get all of a sudden available for the civilian market.
I kiedy powrócił pokój, wszystkie te technologie nagle były dostępne na rynku obywatelskim.
EnglishAnd all of a sudden I passed the national examination, found myself in a very beautiful high school in Kenya.
I nagle zdałem egzamin państwowy, znalazłem się w bardzo pięknej szkole średniej w Kenii.
EnglishSo here, all of a sudden, we're looking at a map of the human heart.
Tak więc oto nagle patrzymy na mapę ludzkiego serca.
EnglishI have this pen, and I look at the data, and I move the pen towards the head, and all of a sudden I feel resistance.
Dzięki temu długopisowi, mogę zbadać dane. ~~~ Zbliżam go do jego głowy i czuję opór.
EnglishAnd all of a sudden, some very important voices in the world of public health started to say, "Hang on.
Wtedy nagle, pojawiły się ważne głosy światowego zdrowia publicznego, które mówiły, "Trzymajcie się.
EnglishNow all of a sudden, we have the added issue of Iran's candidacy.
Teraz nagle pojawiła się kwestia kandydatury Iranu.
EnglishI have been really lucky with this technology: all of a sudden as it is ready, the world is ready to accept it.
Miałem dużo szczęścia z tą technologią: jak tylko jest gotowa, świat jest gotowy by ją zaakceptować.
EnglishNow, all of a sudden, we are taking action against them.
Teraz nagle podejmujemy działania wymierzone w nie.
EnglishBut what's awesome is, as I started getting more and more and more of them, all of a sudden I had 30, 40 voices from around the world.
Zacząłem dostawać tego coraz więcej, nagle miałem 30, 40 głosów z całego świata.
EnglishAll of a sudden food security does matter.
Nagle okazuje się, że bezpieczeństwo żywnościowe ma znaczenie.

Synonimy (angielski) dla "all of a sudden":

all of a sudden