EN

all night

volume_up
Będę mógł to robić przez całą noc!
I had never lived alone for any period of time, and I'd never slept with sea lions snoring next to me all night.
. ~~~ Nigdy też nie spałam z lwami morskimi przez całą noc chrapiącymi obok mnie.

Przykłady użycia - "all night" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey lie all night naked without clothing, And have no covering in the cold.
Nagich nocować przymuszają bez odzienia, którzy się nie mają czem nakryć na zimnie.
EnglishThou makest darkness, and it is night, Wherein all the beasts of the forest creep forth.
Przywodzisz ciemność, i bywa noc, w którą wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.
EnglishIn the day-time also he led them with a cloud, And all the night with a light of fire.
Prowadził ich w obłoku we dnie, a każdej nocy w jasnym ogniu.
EnglishThe discussions went on all night with each side going to and fro and neither wanting to give in.
Dyskusje toczyły się całą noc, a każda ze stron miotała się i żadna nie chciała ustąpić.
EnglishJoshua therefore came upon them suddenly; [for] he went up from Gilgal all the night.
I przypadł na nie Jozue nagle; bo całą noc ciągnął z Galgal.
EnglishWell, I should tell you now what happened one night when all of the sensors stopped working.
Cóż, powinienem wam powiedzieć, co stało się pewnej nocy, gdy wszystkie czujniki przestały działać.
EnglishSo how do we expect -- does anyone here expect someone to sleep well if they're interrupted all night?
Jak możemy oczekiwać -- czy ktoś uważa, że można się wyspać jeśli coś przeszkadza całą noc?
EnglishI wanted to take Cledir to a motel and fuck all night long.
Chcialem zabrać Cledir do motelu i pieprzyć przez całą, długą noc.
English(Laughter) Yeah, I walk around nightclubs all night like this.
(Śmiech) Tak, robię to jak się wieczorami włóczę po klubach.
EnglishHe would run that thing all night long, running these things, if anybody remembers Stephen Wolfram, who reinvented this stuff.
Jeśli ktoś pamięta Stephena Wolframa, który na nowo odkrył te zagadnienia.
EnglishActually, many MIT students stayed up all night long working on this thing, and many of the principles of gaming today were worked out.
Wielu studentów MIT pracowało nad tym nocami wypracowano wtedy wiele zasad gier.
EnglishAnd it appears that, some night in 1947 she left her physical space and was missing all night, until she reappeared in the morning.
Wydaje się, że w 1947 przeniosła się w przestrzeni była niedostępna, aż do samego rana.
EnglishAnd he lighted upon a certain place, and tarried there all night, because the sun was set.
EnglishAnd it came to pass in these days, that he went out into the mountain to pray; and he continued all night in prayer to God.
I stało się w oneż dni, odszedł na górę, aby się modlił; i był tam przez noc na modlitwie Bożej.
EnglishJust the other day, I boned this girl all night long.
Zwykłego dnia, Popychałem taką jedną całą noc.
EnglishHe stayed up all night with them, drumming and dancing.
EnglishMimi broke her pelvis, lay all night, all morning, finally somebody came in and found her, sent her to the hospital.
Mimi złamała miednicę, leżała cała noc, cały poranek w końcu ktoś przyszedł i ją znalazł, wysłał do szpitala.
EnglishThose would be the only situations in which we should sit up all night drafting resolutions, sitting down at the negotiating table the next day.
Tylko w takich warunkach nocami pisze się projekty rezolucji, rano się je negocjuje.
EnglishI was driving around, looking for you all night.
EnglishI had never lived alone for any period of time, and I'd never slept with sea lions snoring next to me all night.
Nigdy nie mieszkałam sama nawet przez jakiś czas. ~~~ Nigdy też nie spałam z lwami morskimi przez całą noc chrapiącymi obok mnie.

Synonimy (angielski) dla "all-night":

all-night

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all night"

night przymiotnik
Polish
night rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
all but